Cevaplar

2012-09-26T19:06:56+03:00

MORTALİTE (ÖLÜM ORANI) NEDİR? Belirli bir bölgede, belirli bir nüfus ve zaman süresiyle ilişkili olarak Ölüm yüzdesini gösteren İstatistik terimi

0
2012-09-26T19:19:03+03:00

Mortalite oranı veya ölüm oranıgenelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başınaölümlerin sayısının oranıdır. Daha teknik ve detaylı bir tanımla bu oranda belirli bir sürede bir hastalık nedeniyle veya genel olarak var olan ölüm sayısının, aynı süredeki mevcut ortalamaya bölünüp 1000 ile çarpılması sonucu ulaşılan orandır. Oran genellikle yıllıktır; yani süre çoğunlukla yıllık temelde ele alınır.

0