Cevaplar

2015-01-13T04:16:03+02:00
Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi amacıyla yapılan çalışmalara sağlık hizmetleri adı verilir. Sağlık hizmetleri üç ana grupta incelenir. Bunlar;
- Koruyucu sağlık hizmetleri,
- Tedavi Hizmetleri,
- Rehabilitasyon hizmetleridir.
a. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Kişilerin hastalanmasını önleyecek bilgilerin uygulanması çalışmaları koruyucu sağlık hizmetleri olarak isimlendirilir. Bu hizmetler iki ana gruba ayrılır. Bunlar;
- Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,
- Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleridir.
Kişiye ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini aşağıdaki gibi kısaca açıklayabiliriz:
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri Eğitimli sağlık personeli tarafından yürütülen hizmetlerdir. Başlıcaları şunlardır:
olur. Çünkü sağlık hizmetleri bir bütün olup sektörler arası işbirliğini ve ekip hizmetlerini gerekli kılar. Sağlık hizmeti toplumun ihtiyaçlarına göre ve yaralanabilecekleri şekilde sunulmalıdır. Toplumun da sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir. «
1978 yılında bütün dünya ülkeleriyle birlikte yurdumuzda da öncelikli sağlık sorunları belirlenmiş ve bu sorunlara yönelik çalışmalar temel sağlık hizmetleri olarak adlandırılmıştır. Temel sağlık hizmetleri kapsamındaki uygulamalar şunlardır:
Yeterli ve dengeli beslenme sağlanması,
- Bağışıklama uygulamaları,
- Çocuk sağlığı hizmetlerini geliştirme,
- Ana sağlığı ve aile plânlaması hizmetleri,
- Yeterli ve temiz içme suyu sağlanması,
- Gerekli ilâçları sağlama çalışmaları,
- Sağlık sorunlarının çözümüne ve kontrol altına alınmasına yönelik halk eğitimi,
- Sağlık yönetimini iyileştirme uygulamaları, -
- Salgın hastalıklardan korunma ve kontrol yöntemlerini geliştirme, 1
- Çevre şartlarını iyileştirme çalışmaları. '
Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerden meydana gelir. Sağlıklı kişiler iş hayatında başarılı olur, böylece ülke ekonomisinin gelişmesine olumlu yönde katkıda bulunur. Bu yüzden sağlıklı bireylerden meydana gelen toplumlar daha kolay kalkınabilir. Toplumların en önemli zenginliği, sağlıklı insan gücüdür. Sağlıksız, hastalıklı bireyler verimli çalışamaz ve iş gücü kaybına yol açar. Topluma katkıda bulunacağına yük olur. M.Kemal Atatürk'ün "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." sözünde ifade edildiği gibi bedence sağlam kişilerin düşünme gücü ve üretim kabiliyeti daha yüksektir.
Sağlıklı toplum oluşmasında bireylerin kendi sağlıklarını koruyacak eğitimi almaları çok önemlidir. Öğrencilerin okuldaki sağlıkla ilgili çalışmalara katılmaları bu konuda atılması gereken en önemli adımdır. Böylece bilimsel yöntemlerle kendi sağlıklarını korumaları mümkün olacaktır.
Atatürk "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözüyle Türk hekimlerine duyduğu sonsuz güveni dile getirmiştir. Böylece yurt dışındaki imkanları reddederek hekimlerimize ve Türk halkına olan inancını kanıtlamıştır.
5 4 5