Cevaplar

2012-11-08T18:27:49+02:00

Bir 19. yüzyıl hurafesi olan ve tüm canlılığın bilinçsiz, amaçsız veya bir tesadüfler sürecinin ürünü olduğu düşüncesi; o dönemin ilkel bilim düzeyinde düşünen evrimcilerin ileri sürdükleri basit ve maddeci düşüncelerden ibarettir.

Dünya üzerinde milyonlarca farklı canlı türü yaşamaktadır. Hepsi son derece farklı özelliklere ve mükemmel sistemlere sahip olan bu canlılar, nasıl ortaya çıkmışlardır? Bu soruyu sağduyu ile inceleyen her insan, tüm bu canlılığın üstün ve kusursuz bir yaratılışın ürünü olduğunu görecektir.

Evrim teorisi ise, bu açık gerçeği reddeder ve bu teoriye göre, yeryüzündeki tüm canlı türlerinin tesadüflere dayalı bir süreç sonucunda birbirlerinden türediklerini öne sürülmektedir.

Eski Yunan'da doğan Evrim fikrini kapsamlı olarak ilk savunan kişi, Fransız biyolog Jean Baptiste Lamarck olmuştur. Lamarck'ın 19. yüzyıl başında ortaya attığı teori, "canlılar hayatları sırasında kazandıkları özellikleri sonraki nesillere aktarırlar" varsayımına dayanmaktaydı. Ama gelişen genetik bilim, Lamarck'ın teorisini kesin olarak çürütmüştür.

0