Cevaplar

2012-11-08T18:00:17+02:00
DÖRT ŞEHİR VE ATATÜRK SELANİK 
Makedonya'nın önemli bir şehri olan Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ül­kelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi. Bü­yük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayak­lanmalarına da merkezlik yapmıştır.

Ayrıca Selanik; genç ve aydın neslin bu­lunduğu, vatanseverlik duygularının yoğ­rulduğu ve daha fazla özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi. 

MANASTIR 
Bugün Bitola adıyla bilinen Manastır Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşma­sında büyük etkiye sahiptir. Bu şehrin Av­rupa kültüründen çok çabuk etkilenmesi ve Osmanlı yönetiminin bu şehri çok sıkı kontrol altında tutamaması, yönetime karşı olanların faaliyetlerini arttırmalarına neden olmuştur. Mustafa Kemal de bu ortamda birçok çevreyle diyalog kurarak her yönden kendini geliştirmiştir. 

SOFYA 
Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913'te Sofya As­keri Ateşeliği'ne atanmıştır. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Atatürk, Balkan­ların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; dinlerin milliyetçilik akımlarının hizmetine verilme­sinin tanığı olmuştur. Bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmiştir. 

İSTANBUL 
Osmanlı Devletinin XIX. yüzyıl sonlarındaki mevcut durumu Atatürk'te İnkılap fikirlerinin gelişmesine sebep olmuştur. Mondros Ateş­kesinin imzalanmasının ardından İstanbul'a gelen Mustafa Kemal buradan ülkenin içine düştüğü durumdan kurtarılamayacağını an­lamış ve Anadolu'ya geçerek kurtuluş hare­ketini başlatmaya karar vermiştir. 

Selanik’in coğrafi özellikleri
Fiziki Özellikleri: Konum, ticaret, ulaşım
Sosyal Özellikler: Çok uluslu yapı, Fransız ihtilalinden sonra bozulan huzur.

Aynı dönemde Osmanlı aydınları da dörde ayrıldı: 
Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük

Mustafa Kemal’in çocukluğu
Anadolu’dan getirilen Türk boylarına mensup ailenin çocuğudur.
Baba, Aydın Söke, anne, Konyalıdır.
Baba gümrük memuru (sonra ticaret), anne, ev hanımdır.

Mustafa Kemal’in okuduğu okullar
Mahalle mektebi, Şemsi Efendi Mektebi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi.

Mustafa Kemalin ilk görev yeri ve tarihi
1905 Şam

Mustafa Kemalin Osmanlı Devleti’nde üstlendiği önemli görevler
1909-31 Mart olayı
1911- Trablusgarp
1913-Sofya Askeri Ataşeliği
1915-Çanakkale
1916-Kafkas
1917-Suriye

Dört Şehir:
Selanik: İttihat ve Terakki
Manastır: İdadi’de tarih bilinci oluştu
İstanbul: Yabancı basını ve kültürünü daha yakından takip etti
Sofya: Avrupalılarla yakın ilişki içinde oldu. Bulgaristan da ki Türklerle tanıştı.  
4 4 4
2012-11-08T18:00:17+02:00

selanik manastır sofya istanbul bu şehitlet okudu

0