Cevaplar

2012-11-08T17:59:31+02:00

divanı işler bilmiyorum yani divanı işler bi bunu biliyorum

0
En İyi Cevap!
2012-11-08T17:59:31+02:00

Edebiyatın konusu insandır.Konu insan olunca, edebiyatın tarihinide insanlık tarihi ile birlikte ele almak gerekir. Edebiyata ait sözlü ve yazılı eserlerin nasıl meydana geldiğini anlayabilmek için, o devrin tarihini bilmek gerekir. “Bir ağacın yemiş verme şartlarını incelerken nasıl onun toprağını da göz önünde bulundurmak lâzımsa, edebî mahsullerin nasıl meydana geldiğini anlamak için de o devrin tarihini bilmek icap eder.”(Atsız, Nihal,Türk Edebiyatı Tarihi, Baysan Yay. İst. 1992)
Bu tarihi bilgi bize, ilk dönemlerden itibaren milletimizin duygu ve düşünce dünyasına yelken açabilmemize vesile olacaktır. Milletimizin kültürel alnındaki değişim ve gelişimlerini eserler üzerinde görme imkanımız olur. Edebiyatı bütünüyle ele alırsak bir kültürü tam manasıyla değerlendirmiş oluruz. Edebiyat ürünleri, aynı zamanda tarihe tanıklık eden zevkli belgelerdir.

1 5 1