Cevaplar

2012-11-08T18:02:54+02:00

 Doğayı sevmek; güzel bir nisan sabahı kırlarda dolaşmak, bir tek çiçeği koparmamak, bir tek karıncayı incitmemek değil, onu korumanın ve sevmenin bilincine ulaşmaktır.

1 5 1
2012-11-08T18:09:18+02:00

Herhangi bir alanda ileri sürülen bir görüşün yanlışlığını kanıtlamak, o tezi çürütmek veya değiştirmek amacıyla yazılan yazılarda kullanılan bir anlatım biçimidir.
Tartışmacı anlatımın genel özelliklerinden bazıları şunlardır:
* Daha çok eleştiri, makale, deneme gibi düşünce yazılarında kullanılır.
* Ortaya atılan görüşler genellikle kanıtlanır.
* Yazının başında yazarın karşı çıktığı düşünce belirtilir. Daha sonra yazar bu düşünceleri hangi yönden ve neden yanlış bulduğunu açıklar. Sonra da bunları kanıtlarla desteklemeye çalışır.
* Gerek duyuluyorsa örnekler, bilirkişi raporları, konunun uzmanlarının sözleri, bilimsel araştırma sonuçları, sayısal veriler gibi kanıtlar gösterilerek okuyucu ikna edilmeye, inandırılmaya çalışılır.
* Devrik cümlelere de rastlanılabilir.
* Sohbet ve söyleşi gibi rahat, samimi bir dile sahiptir.
Örnek: “Türkçenin kurallarına uygun olarak dikkatle türetilen güzel, yeni terimlere Türkçe yerine Öztürkçe diyerek bir ayrım yapmak, hele hele bu terimlere uydurmaca demek büyük bir hatadır.
Kaldı ki diğer Türk budunları halkları, toplulukları ile dil birliğimizi bozuyor diye, Türkçe terimlere karşı çıkanlar herhalde çoğu kez yanılmışlardır. Çünkü o ‘yeni’ terimlerin bir çoğuna ya da benzerine Kazak, Özbek gibi Türk lehçelerinde rastladım

0