Cevaplar

2012-11-08T18:08:55+02:00

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN ESASLARI

Atatürk’ün teori ve uygulamalarından kaynaklanır.

Akıl ve bilimi temel hareket noktası olarak görür.

Akıl ve bilim dışı uygulamaları reddeder.

Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur ve gene türk milletinin ihtiyaçlarına çözümler getirir.

Çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkmayı ana hedef olarak kabul eder.

Demokratik ve laik bir devlet ve toplum yapısını öngörür. İnsanlara kul ve mürit olma yerine vatandaş olma bilinci aşılar.

Devletin yönetim biçimi olarak demokrasiyi esas alır.

0
2012-11-08T18:09:01+02:00

tatürkçü Düşünce Sisteminin Dayandığı Maddeler - Atatürk İlke ve Devrimlerinin (İnkılâplarının) Dayandığı Temel Maddeler Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan değerler bütününe Atatürk ilke ve İnkılâpları denilmektedir. Bununla birlikte Atatürk İlke ve İnkılâplarının da dayandığı bazı temel değerler vardır. Bu temel değerleri oluşturan maddeleri ise genel nitelikleri bakımından şu şekilde sıralayabiliriz:

- Milli tarih bilinci 
- Vatan ve millet sevgisi
- Milli dil 
- Bağımsızlık ve özgürlük
- Egemenliğin millete ait oluşu
- Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma hedefi
- Milli kültürü geliştirme hedefi
- Türk milletine inanmak ve güvenmek
- Milli birlik ve beraberlik anlayışı
- Ordunun, okulun ve dinin siyaset dışı tutulması

1 2 1