Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-08T18:10:41+02:00

Osmanlı devletinin sadece Balkanlar’da 15787 adet mimari yapı inşa ettiğini ortaya koymuşturSadece Bulgaristan’daki mimari eserlerin sayısı 3399 adettir; bu sayı, 2356 adet cami-mescit, 142 medrese, 273 mektep, 174 tekke-zaviye, 42 imaret, 116 han, 113 hamam-ılıca-kaplıca, 27 türbe, 24 köprü, 16 kervansaray, 74 çeşme, saat kuleleri, hastaneler, bedestenler, kütüphaneler ve çeşitli sanat eserlerinden meydana gelmiştir Günümüzde bu eserlerin büyük bir kısmı yok olmuştur; orijinal halini koruyan eser sayısı ise çok azdır.
Vardar Nehri üzerinde, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan Taş Köprü (Fatih Köprüsü) ve Samokov’da bir Türk çeşmesi
Bu mimari yapılardan Romanya Babadağ’daki Sarı Saltuk Türbesi; Arnavutluk Kruya’da Sarı Saltuk Türbesi; Bosna-Hersek Blagay’da Sarı Saltuk Türbesi; Bulgaristan Obroçişte-Balçık’ta Akyazılı Tekkesi ve İmareti; Köstendil’de Koca İsnak Paşa Köprüsü, Uludere Harmanlı Köprüsü; Budapeşte’de Gül Baba Türbesi; Kosova Priştine’de Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi; Üsküp’te Sultan Murat Camii, Kurşunlu Han; Filibe’de Sultan Murat Hüdavendigar Camii, Karagöz Paşa Medresesi, Hünkar Hamamı, Şahabeddin Paşa Hamamı; Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey Camii; Sofya’da Mahmut Paşa Camii ve Kervansarayı, Şumnu’da Şerif Halil Paşa Camii, saat kulesi; Yunanistan Kavala’da Mehmet Ali Paşa Medresesi, yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü; Manastır-Bitola, Pirlepe’de saat kuleleri; Peç’te Kazım Paşa Camii gibi çeşitli örnekler günümüze kadar ulaşmıştır Ancak ne var ki, bu yapıların bazıları bakımsız ve ihmal edilmiş durumdadırlar Özellikle Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan gibi ülkelerdeki eserler, Eski Yugoslavya’da bulunanlara göre çok daha kötü durumdadır Türk kültür mirasının bir parçası olan bu önemli eserler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar İhmal ve bakımsızlığın yanı sıra yıkılmayan bazı önemli tarihi binaların farklı amaçlarla kullanılması, bilinçsiz bir şekilde tadilat çalışmalarında bulunulması, eserlerin ideolojik olarak tahrip edilmesi bu mimari yapıların tükenmesine yol açmaktadır
Macaristan’da Osmanlı’dan kalan en büyük mimari eser olan Gazi Kasım Paşa Camii şu anda kilise olarak kullanılıyor Caminin kubbesi, Hunyadi Yanoş heykeliyle yüz yüze Peç’in en kalabalık meydanına bakıyor
Macaristan’ın her yerinde Osmanlı’nın izlerine rastlamak mümkün İşte, Kanuni döneminde kuşatılmasına rağmen, kışın bastırması sebebiyle alınamayan, 1596 yılında III Mehmed tarafından fethedilen Eğri Kalesi’nden bir görünüm III Mehmed, bu zaferden dolayı, Osmanlı tarihinde “Eğri Fatihi” olarak anılır.


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/272953-osmanli-devletinin-balkanlarda-biraktigi-mimari-eserler-nelerdir-6.html#ixzz2BeFQoAYY

4 3 4
2012-11-08T18:14:47+02:00

Sultan Murad Türbesi
Bosna-Hersek’teki Konyiç Köprüsü’
Camiler ve mescitler 4620-2536-1660 adet.
Madereseler 142- 4 adet.

Mektepler 1500 imiş şimdi hiç yok karma Bulgar okulu3200 adet.

Tekkr ve zaviyeler 365 – 174 -72 adet.

İmaretler aşevleri 42 – şimdi425 adet.

Hamamlar113- 575 adet

Kaplıça Sıçak sular 30-600 adet.

Türbeler 27- 17 adet.

Vakıflar Osmanlı-1125 adetmiş kalan 401 adet

köy İslam cemiyetleri-2560- şimdi 1275 adet.

SAAT Kuleleri 20- 45 adet.

Kale ve Surlar 20- 15 adet.

Köprülerimiz-44- kalan 28 adet

Kule ve oçaklar10- 6 adet

Türk Çeşmeleri 175- 375 adet.

Su kuyuları/pınarlar/1660- 886 adet

Göl ve göletler 1950- 975 adet.

Datlı su kaynakları 186- 385 adet.

Bedestenler 12- adetten kalan 6 adet.

Darulkura 10 imiş şimdi hiç yok.

Degirmenler  yel su ateş olmak üzere1600-375 adet.

Türk Çarşıları 185 şimdi 320 adet

DükkaNLAR4500 ŞİMDİ1550 ADET.

Kuyumcular- 18- 25 adet

Bakırcılar dukanı 12- 2 adet kalmış

Kervan saraylar 16adet imiş şimdi hiç yok.

Kalaycılardükkanı 20 adetmiş şimdi 5 adet kalmış.

Müslüman müftülüğü- 25 adetten 17 adet kalmış.

Hastaneler 12- 560 adet olmuş.

Dersaneler 12- 275 adet

Hünkar bahçeleri 75 -185 adet

Tüek idari mimari yapıları1865 – 662 adet.

Türk evleri 1.550785 ADETYEKÜNÜ BUNLARIN170856 tarihi eski yapı.

Türk konakları tarihi 410 adet

Türk köşkleri muhtelif 456 adet

Türk sarayları375 adet

Türk askeri istihamları 10 adet şimdi yok

Türk kütüphaneleri 175- şimdi karma 4200adet

Askeri kışlalar12 adet.

Askeri tabyalar 170 adet

Şehitliklerimiz -18 şehirde ve yeni jivkof şehitleri 45 adet.

Mezarlıklarımız-11785- 7725 kalan

Mesire parkları120-460 adet.

Demiryolu istasyonu-125 adet.

Telegrafhane 6- 1250adet

Tçari merkezi 280 adet

Hanbarlar 2850 adet Köy ve şehirlerde kulanilan tarım muhafaza yerleri.

Hangarlar 875 adet

Tersaneler 6 adet

Atölyeler 680 adet

Demircilik işlikleri-1250 adet

Mahkeme sarayları 30 adet

Askeri cephanelikler 12 adet

Muhtelif Ticari magzalar1780 DET

Bulgar kilisesi ve manastırı Türk yaoısı-1275 adet

Bulgar meyhaneleri 2350 adet

Türk kahvehaneleri3250 adet

Türk tatlıcıları ve baklavacıları 1150 adet

Türk lokantası ve çobacıları 1100 adet

Türk köftecileri 650 adet

Tük nalburcuları 1250 adet

Tüek YUMATACILIĞI VE TAVUKCULUĞU780 ADET Osmanlı devleti ve hükümdarlığında asırlar boyu bir cınar gibi Anadoludan balkanlara göçen kök ve dal budak salan ve buralarını imar ederek pek çok şehir ve köyler kuran ve uyğun gördükleri yerleride imar ederek kendi zevk ve yaşayışlarına göre şekil vermişlerdir.Tatar Pazarcığı kazasının vakıf eserlerine gelinçe çelebi sultan Mehmed tarafından kurulan şehir Veziri azam Makbul İbrahim paşa tarafından imar edilmiştir. BUNLAR 8 CAMİ 12 MESCİD 7 TEKKE 7 HAN1 İMARETTİR.makbul İbrahim paşanın yaptırdığı kervansarayın 2000 deve ahırı3000attavlası80 odası200şömine ile ısıtılansalonları ve vezierleri agırlayan özel salonları varmış.Avlusu taş döşeli olup5000 atlının sığınacagı geniş bir meydandır. Müslüman- kafir ayırt etmeden beraberce kalarak yer ve içerlermiş. Yatarlarmış.Spfya-Filibe yolu üzerindeki bu büyük konak yeriolduğu için devamlı doluymuş. Kervansaraya Ayşe Sultan ilave su getiemiş ve bazı noksanlarını tamamlamıştır.BURADA30 CANİ 3 MEDERESE1 Türbe6 TEKKE VE ZAVİYE4 imaret 2 mektebi 2 hanı 1 kalesi1 hamamı 1 kervansarayı varmış.1362 tarihinden itibaren Türk hakimiyetine giren Bulgaristan Bagımsızlığını1908 yılında alarak tam 546 yıl Türk kültür ve medeniyetinin tesiri altında kalarak şehirler ve köyler imar ederek binlerce Vakıf ihya etmiştir. İşte Balkanoloji araştırmaları bu tarihi kültürel mirasınızın izinde olup araştırmalarını devam ettirmektedir

1 1 1