Cevaplar

2012-09-26T19:22:38+03:00
Türkler’in dini tarihinde Türkler’in eski dini adıda verilen Şamanizm dışında; Budizm’e, Mani dinine, Zerdüştlüğe, Nasturiliğe, Museviliğe, Hırıstiyanlığa rastlanmaktadır. Bazı sosyologlarda; Türkler’in inandıkları dinler arasında doğa dinleride denen, Tetemizmi, Animizmi, Animatizmi, Naturizmi, Politeizmi, Henoteizmi, Moneteizmi bulduklarını öne sürmüşlerdir.İslamiyet’ten önce Şamanizm dışında, Türkler’in din tarihinde Budizm, Lamaizm, Mani Dini, Zerdüştlük, Hırıstiyanlık, Musevilik önemli oranda yeralmıştır
1 5 1
2012-09-26T19:22:47+03:00

Tabiat Kuvvetlerine İnanma:Eski Türklere göre tabiatta bazı gizli güçler vardı Türkler; dağların, yüksek kayaların, ırmakların, denizlerin, ormanların, gizli güçleri ve ruhları olduğuna inanırlardı Ruhlar iyi ve kötü olduğu gibi, erkek ve kadın da olabiliyordu

0