Cevaplar

2012-11-08T18:53:00+02:00

Nüfus artışını ve nüfus artış hızını etkileyen faktörler:

1. Doğurganlık ve ölüm oranları,

2. Göç hareketleri,

3. Sağlık alanındaki ilerlemeler (Aşılama, Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması)

4. Beslenme imkânları,

5. Eğitim seviyesinin durumu,

6. Yaşam standartlarının yüksekliği (Gelir düzeyinin artması)

7. Nüfus planlaması çalışmalarının yapılma düzeyi,

8. Savaşların azalması,

9. Kadınların eğitim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması,

10. Ülke sınırlarındaki değişmelerdir.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-08T19:15:57+02:00
Nüfus dağılışını etkileyen faktörler

1. Doğal Faktörler (Fiziki)

2. Beşeri Faktörler

1. Doğal Faktörler (Fiziki):

Yeryüzü şekilleri

- : Dağların uzanış yönü

- : Eğim

- : Bakı

- : Yükselti

İklim

- : Yağış ve sıcaklık

Su kaynakları

Kara ve denizlerin dağılışı

Jeolojik yapı ve toprak çeşitleri

Bitki örtüsü

2. Beşeri Faktörler

- Bilim ve teknolojideki gelişmeler

- İç ve dış göçler

- Ulaşım

- Ekonomi

- : Turizm

- : Sanayi

- : Ticaret

- : Tarım

- : Hayvancılık

- : Madencilik

- : Ormancılık

- : Balıkçılık

0