Cevaplar

2012-11-08T18:55:55+02:00

MANTIKLARI burdan alabilirsin kardeşim :)

 

http://www.uslanmam.com/zeka-sorulari-ve-bilmeceler/138836-mantik-sorulari-hemde-36-adet-bakalim-cevaplayabilecekmisiniz.html

0
En İyi Cevap!
2012-11-08T18:56:06+02:00

1) Aşağıdakilerden kaç tanesi önermedir?
I) Elma yiyorum
II) şiir bir matematiksel terimdir
III) her doğal sayı için 2n-1 tek sayıdır
IV) bir yarim olsun gözleri yeşil
V) bir hareketlinin hızı yolun zamana oranına eşittir
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2) önermesinin değili (olumsuzu) aşağıdakilerden hangisine denktir?
A) B) C) D) E) 

3)bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) B) C) 1 D) 0 E) 

4) I. IIIII. denkliklerinden hangileri daima doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III E) II ve III

5) olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir?
A) B) C) D) E) 

6) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) B) C)1 D)0 E) 

7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) pp1 0 B) q1qq C) p1p1
D) p(qp) 1 E) (pq) (pq) p8) önermesi hangisine denktir
A) p1 B) 1 C) p D) 0 E) q1 

9) olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir?

A) B) C) D) E) 


10) Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi totolojidir?
A) B) C) D) E) 

11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) (1Λ1)Λ00 B) (1v0) Λ01 C)1Λ(0v0)0
D)(1Λ0)v11 E) (0v1)v11

12) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x+y=5 [x=3 y=2] B)x.y=12[x=3 y=4]
C) [x=6 y=4 ] x.y=24 D) x2=16 x=4
E) x2-x-12=0 x=4 x=-3

13) bileşik önermesinin indirgenmiş(en sade) biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) 1 C) 0 D) E)

14) olduğuna göre önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) B) C) D) E)

15) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) 1 B)0 C)q D) r E) 

16)bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) 1 B) 0 C) D) E) 

17) önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir
A) B) C) D)1 E) 0

18) Aşağıdakilerden hangisi bir çelişmedir?
A)1vp B)p’Λ(pvq) C)[(pΛq)p]’ D)pΛp1 E) p’vp

19) Doğruluk değeri daima 1 olan önermeye ne denir?

A)totoloji B)denk önerme C)çelişki 
D) bileşik önerme E)açık önerme


20) önermesinin değil i aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

21) x tamsayı olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) x- 5 <0 B) x2 +1 >0 C) -x2>0
D) x2-1=(x+1)(x-1) E) x+10> -2


1C 2A 3C 4C 5B 6C 7E 8C 9D 10D 11B 12C 13B 14E 15A 16

1 5 1