Cevaplar

2012-11-08T19:14:13+02:00

Atatürk Devrimleri ya da Atatürk İnkılapları(Kemalist DevrimTürk DevrimiAtatürk Reformları,Türkiye Cumhuriyeti DevrimiAtatürk İhtilali vb. adlarla da anılır), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından öncülük edilen, TBMM'nin açılmasından sonra 1922'desaltanatın kaldırılması ile 1933'e kadar devam eden ve sonucunda teokratik ve çok uluslu Osmanlı Devleti'ninlaik, demokratik ulus devlet Türkiye'ye dönüşmesiyle sonuçlanan devrimlerin tümüdür. Bu devrimler toplumsal, kültürel, legal ve ekonomik bir dizi düzenlemelerdir.

Konu başlıkları   [gizle]  1 Yapıldıkları alanlara göre devrimler 1.1 Siyasî alandaki devrimler 1.2 Toplumsal alanda yapılan devrimler 1.3 Eğitim alanındaki devrimler 1.4 Ekonomi alanındaki devrimler 1.5 Hukuk alanındaki devrimler 1.6 Devrimlerin özeti 2 Atatürk devrimlerinin nedenleri Yapıldıkları alanlara göre devrimler [değiştir] Siyasî alandaki devrimler [değiştir] Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Ankara'nın başkent olması (13 Ekim 1923) Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) Çok partili rejim denemeleri (1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası) Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınması (1930 belediye, 1933 muhtarlık, 1934 meclis) Toplumsal alanda yapılan devrimler [değiştir] Şapka ve Kıyafet İnkılâbı (25 Kasım 1925) Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934) Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934) Laiklik (1928) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (26 Aralık 1925 - 26 Mart 1931) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Eğitim alanındaki devrimler [değiştir] Medreselerin kapatılması (1924) Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926) Millet mekteplerinin açılması (1928) Harf Devrimi (1 Kasım 1928) Güzel sanatlarda yenilikler (1928) Türk Tarih ve Dil Kurumlarının kurulması (12 Nisan 1931, 12 Temmuz 1932) Dil Devrimi (1932) Üniversite reformu (1933) Ekonomi alanındaki devrimler [değiştir] İzmir İktisat Kongresi (1923) Aşar vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925) Çiftçinin özendirilmesi (1925) Örnek çiftliklerin kurulması (1925) Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kurulması (1925) Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927) Toprak Reformu (1929) I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937) Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması (1933) Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması (1935) Hukuk alanındaki devrimler [değiştir] Teşkilât-ı Esasîye Kanunu (1921) Anayasanın kabulü (1924) Şer'iyye mahkemelerinin kapatılması (1924) Mecellenin kaldırılması (1926) Türk Kanunu Medenisi (1926) Türk Ceza Kanunu (1926) Devrimlerin özeti [değiştir] Devrim
0
2012-11-08T19:14:27+02:00

atatürkün yaptığı yenilikleri araştır önce sonrada bunları açıklayan ve anlatan bir yazı yaz

0