Bütün Peygamberler insanlara aynı mesajı anlatmışlardır. Bu mesajın merkezinde bulunan düşünce zamanla insanlar tarafından değiştirilmiş, Allah insanları tekrar uyarmak için

Peygamber göndermiştir.”

Peygamberlerin anlattığı bu ortak mesajın merkezindeki temel düşünce nedir?

a)İbadetlerimizi tam olarak yapılmalıdır

b)İnsanlar günah işlemekten kaçınmalıdır

c)Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.(Tevhid)

d)İnsanlar yalan söylememelidir

1

Cevaplar

2012-11-08T19:35:17+02:00

d) İnsanlar yalan sölemez

0