Cevaplar

2012-11-08T19:52:00+02:00
Bu Tanımlara Göre Türk Kültürünün Ögeleri 

1 Türkçe
2 Gelenek ve Göreneklerimiz
3 Dinimiz
4 Tarihimiz 

Türk Kültürünün Maddi Ögeleri 

1 Türk Kahvesi
2 Türk Lokumu
3 Türk Mutfağı

Türk Kültürünün Manevi Ögeleri 

1 Gelenek göreneklerimiz
2 Hacıvat Karagöz - Ortaoyunu
3 Nasrettin Hoca 

Kültürel ögelerimiz

Türk Kahvesi - Kahve Kültürü 
Türk Lokumu (Turkish Delight) 
Türk Mutfak Kültürü ve Türk Mutfağı 
Karagöz ve Hacıvat (Karagöz ve Hacıvat Hakkında) 
Nasreddin Hoca (Nasreddin Hoca Kimdir? - Nasreddin Hoca Hakkında)
0
2012-11-08T19:52:29+02:00

En basit toplumdan en gelişmiş topluma kadar insanların oluşturdukları tüm insan topluluklarında kültür olarak tanımlanan ortak bir olgu mevcuttur. İnsan topluluklarını hayvan topluluklarından ayıran temel özelliklerden biri kültürdür. Hemen hemen her toplumda belirli maddi ihtiyaçları gidermek amacıyla geliştirilen bir teknik sistemin yanında insanlar arası ilişkileri inceleyen kurallar, örf ve adetler, gelenekler, fikirler ve düşünceler mevcuttur. İşte hem bu teknik sistem hem de ilişki sistemleri kültürü oluşturan temel unsurlardır.
Kültür kelimesinin kapsamı oldukça geniştir. Çünkü kültür toplumun fikir kaynağından gelen bütün varlığıdır. Doğanın bize verdiği donatım, toprak, tabii kuvvetler, doğal maddeler vb. gibi tüm şeyleri biz toplumdan alıyor hatta almak zorunda kalıyoruz ki, bunların hepsi birden hayatımızın maddi, yani fikri olmayan temelini meydana getirmektedir. İşte kültür, bu fikri olmayan tabiatın, fikir ile egemenlik altına alındığı ve şekillendiği yerde başlar. Örneğin, kültür, süs, silah, ateş yakma, aletler yapma ile başlar ve dilde, ahlakta, din ve hukukta gelişir. Netice olarak kültürsüz insan topluluklarını düşünmek mümkün değildir.
Kültür oluşmasında insanların topluluk halinde yaşamalarının etkisi fazladır. Çünkü kültür, toplumu oluşturan üyelerin sorunlarını çözümlemek üzere oluşmuş bazı düzen ve kurallardan meydana gelmektedir.
Kültür, sosyoloji, sosyal psikoloji, sosyal antropoloji ve toplum bilimi gibi birçok bilimlerin temel kavramlarından biridir. Bu bilimlerin hepsi, insan ve grup davranışlarını anlamak ve açıklamak için bu kavrama sık sık başvurmaktadırlar. Genellikle, kültür insanların toplumda yaşamaları sebebiyle öğrendikleri şeylerin toplamı anlamında kullanılmaktadır.

 

 

 

 

0