Bir yerde göl oluşması için öncelikle bir çanağın bulunması gerekir. Bunu yanı sıra gölden buharlaşan su kadar göle su katılmalıdır. Buna göre bir yerde göl oluşabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A)Arazinin eğimine ve bitki örtüsüne B)Yer şekillerine ve iklime C)Jeolojik yapıya ve bölgenin kapladığı alana D)Yıllık sıcaklık farkına ve enleme E)Yağış rejimine ve yüksekliğine ,

1

Cevaplar

2012-11-08T20:06:46+02:00

c şıkkı .....................................

0