Cevaplar

2012-11-08T20:16:51+02:00

bagışlamak için ve sorun için

 

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-08T20:17:05+02:00

Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Verem, Hepatit B, Çocuk Felci ve Kızamık, çocukları öldürebilecek ya da kalıcı sakatlıklar bırakabilecek ancak aşıyla önlenebilen hastalıklardır Türkiye 2002 yılında çocuk felcinden arınmış ülke ilan edilmiştir Ancak çocukların yüzde 30’u aşıyla önlenebilen yedi hastalığa karşı tam aşılanmamıştır Bağışıklama çalışmalarının tüm ülke çapında yoğunlaştırılması gerektiği açıktır

Kızamık, çocuk hastalıkları arasında en bulaşıcı ve muhtemelen en ölümcül olanıdır Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu hastalığın her yıl tüm dünyada yol açtığı 745,000’in ölümün üçte ikisinden çoğunun kurbanları beş yaşından küçük çocuklardır 2004 yılı içerisinde Türkiye’de kızamık bağışıklama oranı, bu hastalığı yok etmek üzere yüzde 84’ten yüzde 95’e çıkarılacaktır

Varolan Durum 
Türkiye’de, aşıyla önlenebilir başka herhangi bir hastalığa göre daha fazla ölüme neden olan kızamığı ortadan kaldırabilmek için on dört yaşın altındaki bütün çocukların yüzde 95’inin bu hastalığa karşı aşılanması gerekmektedir
Ayrıca, Difteri, Boğmaca, Çocuk Felci, Tetanoz, Verem ve Hepatit B ile ilgili rutin aşılamaların da çocukların en az yüzde 90’ına ulaşacak biçimde güçlendirilmesi gerekmektedir
Ülkenin çocuk felcinden arınmış olma durumu korunmalıdır
Çocuklara, ailelere ve toplumlara hizmet götüren bütün sektörlerde bilinç ve duyarlılık düzeyinin yükseltilmesi gerekmektedir
Kamuoyuna bütün çocukların aşılanmasının önemi/gereği konusunda bilgi verilmelidir
Hizmet sunan sağlık personeli yeterince eğitilmeli, donatılmalı ve sağlık sektörünün kapasitesi güçlendirilmelidir

Eylemler 
Çocuklara yönelik en büyük tehdit olan kızamık, bağışıklama çalışmasının başlıca odak noktası olacaktır
Kızamık aşısı, okula gidiyor olsun olmasın 14 yaşından küçük bütün çocukları kapsayacaktır
Yeni doğan bebeklerin yüzde 90’ı ilk yıl içinde çocuk felci, kızamık, verem, DBT ve Hepatit B aşılarını olacaklardır
Sağlık sektörünün kapasitesi, sağlık personelinin eğitimi yoluyla geliştirilip pekiştirilecektir
Programla ilgili doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi için medyanın katkısı sağlanacaktır
Sağlık personeli aşılama stratejisini gerektiği gibi uygulayacak biçimde eğitilip, donatılacaktır
Aşılama aktiviteleri, ile temel sağlık hizmetlerinin güçlenmesine destek verilecektir
Ulaşım, eğitim tesisleri ve materyalleri gibi diğer kaynaklar da harekete geçirilecektir

Beklenen Değişiklikler 
Daha fazla çocuğun yaşamı kurtarılacaktır
Daha sağlıklı çocuklar, okullarında daha başarılı olacak ve daha üretken bireyler haline geleceklerdir
Türkiye kızamıktan arınmış ülke statüsü kazanacaktır
Çocuk felcinden arınmışlık statüsü korunacaktır
Aileler, çocuklarının genel bağışıklama durumunu kontrol ve doğrulama imkanları bulacaklardır
Aileler bağışıklamanın gerekliliğine daha fazla inanacak, böylece aşılamaya yönelik talep de artacaktır
Mevcut sağlık sisteminde ve temel sağlık hizmetlerinin kalitesinde genel olarak düzelme sağlanacaktır
Bağışıklama çalışması ortakları toplumla daha yakın ilişki kurma fırsatları elde edeceklerdir
Bu dönemde elde edilen sonuçlar uzun vadedeki bağışıklama çalışmalarına daha fazla destek sağlayacaktır

2 5 2