Cevaplar

2012-11-08T20:39:00+02:00

çooook önemlidir ozmna bunlar böle oluyomuş :)

1 5 1
2012-11-08T20:39:12+02:00

dönemde çıkan gazete ve dergilerinde özellikle siyasal bilinçlenmede büyük katkısı olmuş XIX yy'ın sonlarına doğru yeni yetişen ve özellikle Fransız edebiyatından bazı etkiler alan genç kuşak Servet-i Fünun dergisinde toplanarak yeni bir edebiyat dönemini başlatmıştır
İLK GAZETELER VE GENEL ÇERÇEVE
Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan Takvim-i Vakayi resmî bir gazete idi
Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından Ceride-i Havadis çıkarıldı
İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında Şinasî ve Âgâh Efendiler tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval'dir
Daha sonra Şinasî 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkarmaya başlar
Bunların dışında Muhbir (1866) Hürriyet (1867) Basiret (1869) İbret (1871) Devir (1872) Bedir (1872) gazeteleri çıkar
TANZİMAT DÖNEMİ ÖNEMLİ GAZETECİ AYDINLAR VE GAZETECİLİK
İbrahim Şinasi (1826-1871)
Şinasi ilk öğrenimini mahalle mektebinde tamamladıktan sonra Tophane Kalemi’ne katip olarak girdi Oradaki iki katipten Arapca ve Farsca öğrendikten sonra devlet hizmetindeki Fransız asıllı bir mühtediden de Fransızca öğrendi 1839’da Tanzimat’ın ilanından sonra Avrupa’ya öğretim için gençler gönderilmeye başlanınca ilk gönderilen sivil Türk öğrencisi olmuştur Paris’te maliye eğitimi gören Şinasi’nin yurda döndükten sonra devlet dairelerindeki görevi sürekli olmamıştır Mustafa Reşid Paşa ile Ali Paşa arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman görevinden uzaklaştırılıp yeniden dönmek zorunda kaldığı için resmi işlere karşı ilgisi ve sevgisi azaldı
Şinasi gazetecilik yönüyle de ön plana çıkan büyük bir edebiyat adamıdır O nedenle Osmanlı Devleti’nde gazete basımının gelişme sürecinden kısaca bahsetmekte yarar vardır
Osmanli Devleti’nde ilk Türkçe gazete devlet tarafından çıkarılan Takvim-i Vekayi idi Bu bir resmi gazete idi Öte yandan ilk Türkçe özel gazete 1840 yılında Churchill adında bir İngiliz tarafından Ceride-i Havadis adıyla çıkarılmıştır Churchill gazetesini çıkarmak için “kalem’’lerde çalışanların yardımlarına başvurmuşturZamanla Ceride-i Havadis bu kişilerden gerçek gazeteci kimliği kazanmaya başlayan bir kadro oluşturdu 


Kaynak: http://www.forumlord.net/odev-ve-tezler/92873-tanzimat-doneminde-nicin-gazetecilere-onem-verilmistir.html#ixzz2Beqh7EqV

2 5 2