Cevaplar

2012-11-08T20:40:33+02:00

Dünyanın Yedi Harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca Antik Dönemin Yedi Harikası adıyla da anılırlar. İlk olarak MÖ 5. yüzyılda tarihçi Heredottarafından ortaya atılan bir kavramdır. MÖ 4. yüzyılda Sidon'luAntipatros tarafından ilk olarak "Dünya'nın yedi harikası üzerine" (Περὶ τῶν Ἑπτὰ Θεαμάτων) adlı eserle oluşturulmuştur. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz 7 harika listesi, MÖ 2. yüzyılda son şeklini almıştır.

Günümüzde, Dünyanın Yedi Harikası'ndan sadece Keops Piramidiayaktadır. Diğerleri yangın ya da deprem gibi nedenlerle yok

1 2 1
2012-11-08T20:40:46+02:00

keops piramidi ilk sıradadırr 

1 5 1