Cevaplar

2012-11-08T20:43:17+02:00

İç içe kapalı eğrilerdir. 
Birbirini kesmezler. 
Yükseltisi en az olan en dıştadır. 
Yükseltisi en fazla olan en içtedir. 
Aralarındaki yükselti farkı birbirine eşittir (Equdistance) 
Aynı izohips çizgisi üzerindeki bütün noktalarda yükselti aynıdır. 
İzohips çizgisi üzerinde olmayan bir noktanın kesin yükseltisi bilinemez.   
Kıyı çizgisi (deniz kıyısı) sıfır metredir. 
İzohipslerin sık veya seyrek geçmesi yer şekillerine bağlıdır.   
İzohipslerin sık geçtiği yerde eğim fazladır. Seyrek geçtiği yerde eğim azdır.   
Dağ dorukları (zirveler ) nokta halinde gösterilir.   
Akarsu vadileri yükseltinin arttığı yöne doğru girinti oluşturur. 

Ok işareti çevresine göre çukur olan (kapalı çukur-çanak-krater) yerleri gösterir.   
Tabanı aynı olan iki tepe arasındaki küçük düzlüğe boyun denir. 
Tabanları aynı olan tepelerin başlangıç yükseltileri de aynıdır.         
Akarsudan sonraki ilk yükseltiler birbirine eşittir. 

Yükseltinin arttığı yöne doğru "U " harfi oluşmuş ise buna sırt denir. 

0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-08T20:43:43+02:00

İzohipslerin Özellikleri:

1.       İç içe kapalı eğrilerdir. 

2.       Yeryüzü şekillerini yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.

3.       En geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir.

4.       0 metre eğrisi deniz kıyısından geçer. 

5.       İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler.  Birbirini takip eden iki

izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı  (equidistans) haritanın

tamamında aynıdır.

 

NOT:İzohipsler arasındaki yükselti farkını  haritanın ölçeği belirler. Büyük

ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda fark

büyüktür.

6.Bir eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri aynıdır.

7.Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek izohips eğrisini çevreler.

8.İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alırlar.

9.İzohipsler birbirini kesmezler.

10.Birbirini kuşatmayan komşu iki izohips  aynı  yükselti değerlerine

sahiptir.

11. Akarsuyun her iki yanındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır.
12. Eş yükselti eğrilerinin sık  geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek  geçtiği

yerlerde eğim azdır.

13. İzohips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde;

•        Eğim fazladır.

•        Akarsuların akış hızları fazladır.

•        Akarsuların aşındırma gücü fazladır.

•        Akarsuların aşındırması derine doğrudur.

•        Kıta sahanlığı dardır.

•        Dağa tırmanma zordur.

•        Zirveyle etek arasındaki mesafe azdır.

 


14.     İzohips eğrilerinin seyrek geçtiği yerlerde;

•        Eğim azdır.

•        Akarsuların akış hızları azdır.

•        Akarsuların aşındırma gücü azdır.

•        Akarsuların aşındırması yana doğrudur.

•        Kıta sahanlığı geniştir.

•        Dağa tırmanma kolaydır. 

•        Zirveyle etek arasındaki mesafe fazladır.

1 5 1