Cevaplar

2012-11-08T20:50:56+02:00

Tanzimat edebiyatıTanzimat Dönemi kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıkmış edebiyat akımı3 Kasım 1839'da Mustafa Reşid Paşa tarafından ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. Bu olay daha sonraları Tanzimat Fermanı olarak adlandırılacak, gerek siyasî alanda gerek edebî ve gerekse toplumsal hayatta batıya yönelmenin resmi bir belgesi sayılacaktır. Edebiyat tarihçilerimiz de 1839 yılını Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edeceklerdir.

1 5 1
2012-11-08T20:51:11+02:00

tanzimat fermanının ilan edilmesiyler bro. amacı osmanlıcık düşünce akımını yayarak , osmanlı toprakları altında yaşayan müslüman ve gayri müslim her bireyin birer osmanlı olduğun , aynı haklara sahip olmasını sağlamaktı. askerlik , vergi vs, konularda ıslahatlara gidildi ama başarısız olundu

1 5 1