Cevaplar

2013-10-11T12:35:21+03:00
Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin 3 boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlanmasını
amaçlayan bir bilim dalıdır.
Jeodezinin bilimsel ağırlıklı faaliyetleri:
• Yeryuvarı şeklinin ve çekim alanının belirlenmesi
• Yerkabuğu değişimlerinin izlenerek, 
Jeodinamik sorunların
çözümünde önemli yer tutan bilgiler üretmek
Jeodezinin uygulamaya yönelik görevleri:
• Yeryüzü parçalarının bir sistemde belirlenmesi ve
değişik amaçlar için veri üretimi
Jeodezinin konuları:
• Ölçme yöntemleri ve donanımları
• Teorik esas ve hesaplamalar
1 5 1
2013-10-11T12:54:31+03:00
Koordinat sisteminin prototipsel örneği, kartezyen koordinat sistemidir. Düzlemde iki dik çizgi verilsin. Bu düzlemdeki bir noktanın koordinatları bu çizgilere göre işaretli mesafesi ile belirtilirÜç boyutlu uzaydaki üç dik düzlemde, bir noktanın her bir düzleme göre üç koordinatı vardır. Bu, n boyutlu Öklid uzayındaki bir noktanın n tane koordinatını hesaplamak için genelleştirilebilir..                                   Harita nedir?Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının bir ölçeğe göre küçültülerek bir plan üstünde gösterildiği çizim.Yunanca HARTEN, Fransızca CARTE kelimelerinden gelmektedir. İsviçreli Prof. Eimhof haritayı şöyle tarif etmektedir: Yeryüzünün veya muayyen bir parçasının küçültülmüş, genelleştirilmiş ve bütünlenmiş olarak düz zemin üzerine iki boyutta gösterilme tekniğiİnsan ve cemiyet hayatında önemli bir yeri olan harita çeşitli maksatlar için kullanılmaktadır. Araziden faydalanmak, kurutma, sulama, ormancılık, maden arama, şehirlerin imarı, tapu kadastro işleri, yol yapımı, arkeolojik ve jeolojik araştırmalar ile yurt savunması gibi sahalarda haritanın önemli yeri vardı. Ekonomik faaliyetlerin organizesi de buna dahildir.

1 5 1