Cevaplar

2012-09-26T20:02:10+03:00
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ TEST SORULARI (CEVAPLAR)
1.       Tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilen temel hayatsal olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a.       Organik besinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji ile ATP sentezi yapılmasına hücresel solunum denir. b.      Her canlı kendine özgü bazı molekülleri sentezlemek zorundadır. c.       Heterotrof canlılar ihtiyaç duydukları ATP’yi dış ortamdan hazır olarak alırlar d.      Canlılar dış ortamlarıyla etkileşim halinde olan sistemlerdir. e.      Tek veya çok hücreli yapıdaki tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir. 2.       Aşağıda verilen canlıların özellikleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? a.       Çok hücreli canlılardan doku organ sistem düzeyinde bir organizasyon bulunabilir b.      Tüm canlılar ATP sentezler ve kullanır c.       Canlılar çevresel uyaranlara karşı tepki gösterirler d.      Canlılar biyolojik olaylarda enzim kullanırlar e.      Tek hücreli canlılar içerisinde besinlerini kendileri üretebilen tür yoktur 3.       Canlıların hayatsal olaylarını gerçekleştirebilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisinin tanımıdır? a.       Hareket b.      Solunum c.       Üreme d.      Dolaşım e.      Boşaltım 4.       Beslenme tüm canlıların sahip olduğu özelliklerinden birisidir. Aşağıdakilerden hangisi canlıların beslenme faaliyetlerini gerçekleştirme nedenleri arasında sayılmaz? a.       Canlıların yapısına katılacak moleküllerin temin edilmesi. b.      Canlılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan ATP enerjisinin üretimi için hammadde temini c.       Hücrede düzenleyici olarak görev alacak bazı maddelerin karşılanması d.      Farklı özelliklere sahip organizmaların oluşumu için gerekli yeni genlerin temin edilmesi e.      Canlıya özgü kopleks moleküllerin üretimi için gerekli olan monomerlerin karşılanması 5.       Gelişmiş yapılı çok hücreli hayvanlara ait 
1.hücre 2. Molekül 3. Organel 4. Doku 5. Organ yapıların organizasyon düzeylerine göre basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a.       2-1-3-4-5 b.      1-3-2-5-4 c.       2-3-1-4-5 d.      2-3-5-1-4 e.      1-2-4-5-3
0
2012-09-26T20:11:34+03:00

hER CANLI aynı şekildemi beslenir

0