Cevaplar

2012-11-08T21:30:07+02:00
İngilizce cümle nasıl kurulur İngilizce bir cümlede kelime sırası aşağıdaki gibidir: 1. Özne (Subject) + Fiil (Verb) + Nesne (Object) Örnek: I bought a hat. Bir şapka satın aldım. 2. Zarf ifade eden kelimeler ise (Nasıl? Nereye? Ne zaman?) genellikle fiil ya da nesneden sonra gelirler. Örnek: He read the note quickly. (How?). Notu çabucak okudu. I waited at the corner(Where?) till 11.30(When?). 11 buçuğa kadar köşede bekledim. 3. Eğer kuracağımız cümle soru cümlesi ya da emir cümlesi değilse kelime sırası genellikle şu şekildedir: Özne Fiil Nesne Zarf İfadeleri Nasıl? Nerede? Ne zaman? I bought a hat yesterday. The children have gone home. We ate our meal in silence. İngilizce cümle yapısını öğrendikten sonra cümle kurmak bizim için biraz daha da kolaylaşacaktır. Bu yapıyı takip ederek, ingilizce cümle yapısını bilmek bize, cümlenin anlamını bulmada, çeviri yapmada da yardımcı olacaktır. Aşağıdaki ingilizce örnek cümleleri inceleyelim. Kelimelerin başına (Ö)-Özne, (F)-fiil ve (N)-Nesne işaretlerini koyacağız. (Ö)John Baily (F)has set (N)a new high-jump record. (Ö)The passport officer (F)examined (N)the passport. (Ö)The dogs (F)don't like (N)these biscuits. (Ö)The shop assistant (F)is wrapping (N)the parcel. (Ö)The visitors (F)have been (N)the new buildings. Aşağıdaki örnek cümlelerde ise "(Ö)-Özne, (F)-fiil, (N)-Nesne, (NS)-Nasıl?, (Ne)-Nerede ve (NZ)-Ne zaman" işaretlerini koyacağız. (Ö)The children (F)slept (NZ)till 11 o'clock tihs morning. (Ö)He (F)threw (N)the papers (Ne)into the bin. (Ö)I (F)don't speak (N)English (NS)well. (Ö)Mrs Jones (F)hides (N)her money (Ne)under the bed. (Ö)You (F)didn't pack (N)this suitcase. (NS)carefully.
1 5 1