Cevaplar

2012-11-08T21:31:44+02:00
GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMANDA SÜREKLİLİK

Bu zaman Present Perfect Continuous’un geçmişteki halidir denilebilir. Yani Present Perfect ile Present Perfect Continuous arasındaki bağlantı nasılsa, Past Perfect ile de bu zamanın ( Past Perfect Continuous ) arasındaki bağıntı da öyledir.

1. Structure: Yapı I
He
She
It
Ahmet
Ayşe
We
You
They
Ali and Kemal
The children had (‘d) been working. Çalışmaktaydım.
Çalışmaktaydı. ( O erkek çalışmaktaydı.)
Çalışmaktaydı. ( O kız çalışmaktaydı.)
Çalışmaktaydı. ( O cansız veya hayvan çalışmaktaydı.)
Ahmet çalışmaktaydı.
Ayşe çalışmaktaydı.
Çalışmaktaydık.
Çalışmaktaydın(ız).
Çalışmaktaydılar.
Ali ve Kemal çalışmaktaydılar.
Çocuklar çalışmaktaydı.
0