Cevaplar

2012-11-08T21:49:16+02:00
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1- İnkılap ve ıslahatları arasında ne gibi farklar olduğunu araştırınız.

2- Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk anayasanın ne zaman yürürlüğe girdiğini anayasal düzene niçin ihtiyaç duyulduğunu , araştırınız.

3- Osmanlı aydınlarının, Birinci Meşrutiyetin ilanından neler beklediklerini araştırınız.

4- XIX. yüzyılın sonlarına doğru Almaya'nın,Osmanlı İmparatorluğu'na yakınlık göstermeye başlamasının nedenlerini araştırınız.

5- XX. yüzyıl başlarında Rusya'nın Balkan devletlerini,Osmanlı imparatorluğu'na karşı kışkırtmasının nedenlerini araştırınız.

6- Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na Yakınlaşmasına İngiltere'nin tepkisinin ne olduğunu Araştırınız.
 

  

 

1 5 1