Cevaplar

2016-11-22T22:06:28+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Eyalet askerleri: Bunlar merkeze bağlı eyaletlerde dirlik sahiplerinin besledikleri atlı askerlerdir. Türklerden oluşup, kuruluş ve yükseliş devirlerinde Osmanlı ordusunun asıl askerî gücünü oluşturmuştur. Barış zamanında bulundukları yerlerin güvenliklerini sağlar, savaş zamanında ise savaşa katılırlardı.Osmanlı Devletinde eyalet askerleri üstlendikleri görevlere göre sınıflara ayrılmıştır.


 Kapıkulu askerleri, Osmanlı Devleti' nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Padişaha bağlı aylıklı ve sürekli olarak görev yaparlardı. İstanbul’da ya da sınır boylarındaki kalelerde otururlardı.Devşirme sistemi ile seçilir ve yetiştirilirlerdi, yaya (piyade) ve atlı (süvari) olmak üzere ikiye ayrılırdı. Her üç ayda bir “ulufe” adı verilen maaş alırlardı. Kapıkulu Askerleri Kapıkulu Piyadeleri ve Kapıkulu Süvarileri olmak üzere ikiye ayrılır. Kapıkulu Piyadeleri ; Acemi Ocağı, yeniçeri Ocağı,Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı,Top Arabacılar Ocağı, Humbaracı Ocağı. Lağımcılar ve Sakalardan oluşur. Kapıkulu Süvarileri : Silahtar,Sipahi, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Garipler, Sol Gariplerden oluşur.

2 5 2