Cevaplar

2012-11-09T10:04:42+02:00

Maddelerin ısı alması,sıcaklıklarının artmasına sebep olur.Ancak ısı maddelerde sadece sıcaklık artışına sebep olmaz.maddelere verilen ısı,maddenin boyutlarında da değişikliğe neden olur.

Genleşme:Isının etkisiyle,maddelerin boyutlarındaki artış,genleşme olarak adlandırılır.

Gravzant halkasının küresi ısıtılmadan önce halkadan geçebilir. Ancak küre bir süre ısıtıldığında halkadan geçemez.

Maddelerin sıcaklığı ne kadar artarsa genleşme de o kadar fazla olur.

Maddeler ısıtıldığında ne kadar genleşirse, ısıtılmadan önceki sıcaklığa döndüğünde o kadar büzülür.

Katılar gibi gazlar ve sıvılar da genleşir. Termometreler sıvıların genleşme özelliği kullanılarak tasarlanmıştır. Günlük hayatta kullandığımız maddelerde genleşme çok az olduğu için gözle fark edemeyiz.

Çevremizdeki binalar, su boruları elektrik direkleri ve telleri genleşip büzülür.

0
2012-11-09T10:16:46+02:00

alıntı...

Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle transfer edilen enerjidir. Isı da iş gibi bir enerji transfer biçimidir. Isı sistem sınırlarında ve geçiş hâlinde iken belirlenebilir. Her ikisi de birer eğri fonksiyonudurlar. Bir başka deyişle, ısı ve iş geçiş hâlindeki enerjilerdir. Isı sıcak bir maddenin soğuk maddeye ilettiği sıcaklığı sağlayan bir enerji türüdür

Isı birimi olarak iş biriminde olduğu gibi joule (j) kullanılır. Eskiden kullanılan kalori (cal) ısı denklemlerinde artık kullanılmamaktadır.

Isı ve sıcaklık arasındaki farklar

Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır. Bir başka deyişle, ısı geçiş hâlindeki enerjidir. Isı sıcak bir maddenin soğuk maddeye ilettiği sıcaklığı sağlayan bir enerji türüdür.

Yani ısı bir enerji, sıcaklık ise bir ölçüdür. Aşağıdaki formülde bu daha iyi görülmektedir:

Q: verilen veya alınan ısı enerjisi miktarı m: kütle c: öz ısı ΔT: sıcaklık farkı (sıcaklık değişimi) Q=m.c.ΔT
0