Cevaplar

2012-11-09T10:58:16+02:00
DEVİRSİZ FOTOFOSFORİLASYON FS II’nin tepkime merkezinde bulunan klorofilin elektronu ışık tarafından uyarılmasıyla ilk alıcıya aktarılır. Daha sonra elektronlar plastokinon, sitokromlar ve plastosiyonin aracılığıyla FS I’e aktarılır. Bu arada açığa çıkan enerji ATP’nin sentezlenmesindekullanılır. FS I’in ışığı soğurmasıyla tepkime merkezinde yer alan klorofil elektronları ilk alıcıyaaktarılır. İlk alıcı elektronu ferrodoksineaktarır.Ferrodoksin elektronu stromada bulunan bir enzim yardımıylaNADP’ye vererek yükseltgenir. Elektronların tilakoit zarda bulunan ETS’den geçişi stromadaki protonların (H+) tilakoit boşluğa pompalanmasını sağlar.Aynı zamanda tilakoit boşlukta suyun ayrışmasıyla da protonlar oluşur. alıntı....
3 4 3
2012-11-09T10:59:51+02:00

Devirsiz fotofosforilasyon :

Işık enerjisinin soğrulması ile yüksek enerjili elektronlar klorofil-a’dan ayrılır ve ferrodoksin tarafından tutulur.İndirgenen ferrodoksin NADP koenzimi tarafından yükseltgenir.Elektron kazanan 2NADP suyun fotolizi ile açığa çıkan H protonunu alarak 2NADPH2 halini alır.

 

3 5 3