Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-09T13:33:57+02:00

Slayt veremem ama bunları slaytına aktarabilirsin.

Atom:Maddenin en küçük ve temel yapı taşı. Atom, içinde organize tanecikler bulunan ve bunlara bölünebilen yine de maddenin temel yapı taşı olarak bilinen bir birimdir. (madde: boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan varlık demektir.)


Resim1 

 

Atom Numarası

Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü şeklinde ifade edilebilir.

Atom numarası = Proton sayısı = Çekirdek yükü

Kütle Numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı

 

 

eşitliği yazılabilir.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

 

İYON

(+) veya (–) yüklü ya da gruplarına iyon denir.

Resim2

 

 

elektron verirse (+) yüklü iyon oluşur ve katyon olarak isimlendirilir.

elektron alırsa (–) yüklü iyon oluşur ve anyon olarak isimlendirilir.

Bir X atomu için; REsim3  gösterilir.Resim4' de ise periyodik tablo var.


ALINTIDIR...

1 1 1