Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-09T14:45:27+02:00

Asya, Avrupanın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde veArktik Okyanus'un güneyinde bulunan kıta. Tarihçi Heredot tarafından bu grekçe terim ilk kez bugünkü Salihli Ovası, sonraları da Gediz Havzası'nı nitelemek için kullanılmıştır. Sardes'in zenginliklerini anlatırken bu kenti asya'nın başkenti olarak betimlemiştir. Zamanla asya terimi önce Anadolu yarımadası sonraları ise Çin'e ve Moğolistan'a kadar (Marko Polo'nun keşifleriyle) olan toprakların tamamı için kullanıldı.

Eski Dünya kara kütlesinin bir parçası olan Asya 44 391 163 km²'lik yüz ölçümü ile dünyanın en büyük kıtasıdır. Aynı zamanda 1 010 m'lik ortalama yükseltisiyle de dünyanın en yüksek kıtasıdır

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-09T14:47:25+02:00

Dünyanın en büyük kıtası. Doğuda Pasifik Okyanusu, kuzeyde 


Kuzey Buz Denizi, güneyde 


Hint Okyanusu, batıda 


Avrupa kıtası ile çevrilidir. Avrupa kıtası ile olan sınırı kesin tespit edilmiş değildir. Eskiden 

 


Don Nehri, Asya ile 
Avrupa arasında sınır olarak kabul edilirdi. Daha sonra 

 


Ural Dağları sınır olarak kabul edilmeye başlandı. Bugün bu kabul yaygın ise de, Ruslar bu sınırın 


Ural Dağlarının doğusunda bulunan Ob kıvrımlı dağlarında olduğu iddiasını ileri sürmektedirler. 


Afrika ile, 


Süveyş Kanalıvasıtasıyla ayrılan Asya kıtasının, 


Okyanusya kıtası ile olan sınırı da Avrupa ile olan sınırı gibi ihtilaflıdır. Asya ile Okyanusya arasında bulunan irili ufaklı pekçok ada, bu sınırın tespitinde mesele olmaktadır. İşte bu sebeptendir ki kıtanın yüzölçümünü bildiren rakamlar 43,7 milyon km2 ile 44,7 milyon km2 arasında değişmektedir. Doğu-batı uzunluğu yaklaşık olarak l0.000 km, kuzey-güney uzunluğu ise 8300 kilometredir.

Dünyadaki kara parçalarının yaklaşık üçte birini teşkil eden kıta, nüfus bakımından da dünya nüfusunun yarısından fazlasını üzerinde barındırır. Her 


ırktan insanın ve her nevi


iklimin bulunduğu 


kıta, genel olarak dört coğrafi bölgeye ayrılır:

 

a)Kuzey Asya,

b) Orta Asya,

c) Güney Asya,

d) Ön Asya (


Anadoluİran, Arabistan, Suriye, Lübnan...)

       


ALINTIDR...

0