Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-09T20:54:29+02:00
Türkçe veya Türkiye Türkçesi, ortak Altay dil ailesine bağlı Türk dillerinin Oğuz öbeğine üye bir dildir. Türk dilleri ailesi bünyesindeki Oğuz öbeğinde bulunur.[5] Türkçe dünyada en fazla konuşulan 15. dildir. Türkçe Türkiye, Kıbrıs, Irak, Balkanlar, Orta Asya ve Orta Avrupa ülkeleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Ayrıca bu dil, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti[1] ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmî; Romanya, Makedonya,Kosova ve Irak'ın ise tanınmış bölgesel dilidir. Balkanlarda konuşulur.[6] Bunun aynı öbekte (Oğuz Öbeğinde) bulunan Azerbaycanca ve Türkmence, İran, Güney Azerbaycan, Azerbaycan, Afganistan, Gürcistan ve Türkmenistan'da konuşulur. Türkçe birçok diyalekte sahip bir dildir. "İstanbul şivesi" Türkçenin yazı dilidir. Bu yüzden Türk dillerinde ve Anadolu şivelerinde bulunan "açık e", "hırıltılı h" ve "öndamaksıl n" fonemleri bulunmaz. Türk abecesinde, sekiz ünlü, 21 ünsüz harf bulunmaktadır, Azerbaycan alfabesinde 9 ünlü, 31 ünsüz harf bulunur.[7] Genel olarak Türk Dilleri çok daha fazla sesi olan bir dildir;[8] ancak Türkçede, diğer Türk dillerinde bulunan /ŋ/, /ɳ/, /q/, /w/, /ɛ/ gibi fonemler de bulunmaz. Türkçe çok geniş kullanımıyla birlikte zengin bir dil olmasının yanı sıra, özne-nesne-yüklem biçimindeki tümce kuruluşlarıyla bilinmektedir. Ayrıca, Türkçe sondan eklemeli bir dildir.[9] Bu nedenle kullanılan herhangi bir eylem üzerinden istenildiği kadar sözcük türetilebilir.[10] Türkiye Türkçesi bu yönünden dolayı diğer Türk dilleri ortak ya da ayrık bulunan onlarca eke sahiptir.
  TDK'nin çok önemli olan yeni projesinde, "Güncel Türkçe Sözlük"e şu ilâveler yapılıyor: Bölge ağızları :  150.000 kelime
Tarama sözlüğü : 50.000 kelime
Bilim ve sanat terimleri : 200.000 kelime
Osmanlı Türkçesi : 100.000 kelime
Tarihî Türk lehçeleri : 150.000 kelime
Türk Dünyası'ndaki diğer kelimeler : 250.000 kelime kelime
"Türkçe'nin Temel Söz Varlığı" veya "Temel Türkçe Sözlük" adını vereceğimiz yeni proje üç yıl içinde tamamlanıyor. İnternet sitesine de geçirilecek Sözlük, tamamlandığında iki türlü çalışacak: Hem madde başında arama yapılabilecek; hem de madde içinde arama yapılabilecek.

0