Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-09T16:50:56+02:00

Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yenianlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisietkili olmaktadır.

Meselâ “göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanıngözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlamdenir. 

Meselâ, “düşmek” kelimesi “Meyveler tek tek yere düştü”cümlesinde temel anlamda; “Çocuğun pantolonu düşüyordu”, “Bu yılın ilk karı düştü” ve “Kavakların gölgesi yola düştü” cümlelerinde yan anlamdadır. 


ALINTIDIR...

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-09T16:53:29+02:00

organ adının başka eşyaya geçmesi mesela kapı kolu

0