Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-09T17:23:11+02:00

FELSEFEYE GİRİŞ

DERSE GİRİŞ

İyi ve doğru aynı şey midir

Doğru nedir

 

´Sınıfın tahtası yeşildir önermesi doğru muNiçin

SUJE OBJE BİLME BİLGİ

ÖZNE NESNE

BİLEN BİLİNEN

BİLGİ;Suje obje ilişkisinin bir ürünüdür

BU İLİŞKİ NASIL KURULUR

Kurduğumuz ilişki şekline göre bilgi türleri oluşur

 

 

 

BİLGİ TÜRLERİ

A-Gündelik Bilgi

-Duyulara dayanır

-Tecrübeye dayanır

-Sayısız tekrar vardır

-Deneme yanılma yolu ile elde edilir

-Sayısız tekrar vardır

-Rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır

-Suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirir

Kırmızı kiraz tatlıdır

Hava kapanırsa yağmur yağar

Yeşil elma ekşidir

 

SUJE OBJE BİLGİ

Duyular-

Tecrübe

Deneme Yanılma

 

 

 

B-DİNİ BİLGİ

-Vahye dayanır

-Kesin ve değişmezdir

-İnanca dayalıdır

-Tartışılmaz

-Kabul etme vardır

oruç tutmak sevaptırvb

GÜNAH SEVAP YARGILARI VERİR

suje-------------obje

 

 

vahiy-inanç

sujeden bağımsız / sujenin inancı

 

 

 

 

 

 

C-BİLİMSEL BİLGİ

-Yöntemi deney gözlemdir

-Gerçeklik dünyasına ilişkindir

-Sistemlidir

-Eleştiricidir

-Kanun aşamasında kesindir

-Akıl yürütme ve mantık ilkelerine uygundur

Seçicidir-Sınırları belli bir varlık alanını konu edinir ve bu sınırlar dışına kesinlikle çıkmazNİÇİN

Kuşkucudur-Yalnızca bilim dışı açıklamaları değil bilim çevrelerinin yaptığı açıklamalara bile kuşku ile yaklaşırNİÇİN

Eleştiricidir-Özellikle de var olan bilimsel açıklamalara eleştirel bir tavırla yaklaşırNİÇİN

Nesneldir-Herkes için tek ve değişmezdir Kişiye gruba veya başka ölçülere göre değişmezNİÇİN

Evrenseldir-Nesnel olduğu içindir ki evrenin her yerinde aynı şekilde geçerlidir

Genelleyicidir-Tek tek olgulardan hareket eder ama genellemelere, genel yargılara ulaşır Sınıflama yapar Benzer olayları diğerlerinden ayırırNİÇİN

3 BİLİM TÜRÜ VARDIR

a-Formel bilimler:

-Gerçek obje yoktur

-D-g ye dayanmaz,kabullere dayanır

-Mantık ve matematik

-Bütün bilgi türlerinin yöntemidirler

 

Mantık ilkeleri özdeşlik,çelişmezlik,3 halin olmazlığı,yeter sebeptir

 

b-Doğa Bilimleri-Fizik-kimya vb

c-Sosyal Bilimler-Psikoloji-sosyoloji-tarih

--ALGILAMA

--GÖZLEM

--DENEY-GÖZLEM

-hipotez

-teori

-kanun

 

BİLİMİN AMACI YASALARA ULAŞMAKTIRYÖNTEMİ DENEY VE GÖZLEMDİRDOLAYISIYLA DENEY VE GÖZLEME KONU OLAMAYAN OBJELER BİLİMİN KONUSU OLAMAZ

--KONULARINI SINIFLANDIRARAK ELE ALIR(PARÇALAR)NİÇİN

--KESİN SONUÇLAR ELDE ETMEYE ÇALIŞIR

Su NŞA da 100 derecede kaynar

 

D-SANAT BİLGİSİ

-Özneldir

-sezgiler içerir

-yaratma vardır

-güzellik kaygısı içerir

 

´sınıftaki Atatürk portresi güzeldir

SUJE OBJE BİLME BİLGİ

 

SEZGİ/BEĞENİ PORTRE ESTETİK KAYGI GÜZEL-ÇİRKİN

 

E-TEKNİK BİLGİ:

-Yaşamı kolaylaştırmaya yönelik

-Araçları nasıl kullanılacağı bilgisi

 

a-Bilimsel temelliuyun kaldırma kuvveti

gemi

b-Gündelik bilgi temelli:Tahta suda batmaz

 

1-bilgi türlerinin özelliklerini söyleyiniz

 

HER BİLGİ TÜRÜNDE SUJE OBJE İLİŞKİSİ FARKLI BİR ŞEKİLDE KURULURYANİ TEMELLENDİRMELER-YÖNTEMLER FARKLIDIRARALARINDAKİ EN ÖNEMLİ FARK BUDUR

 

FELSEFİ BİLGİ

 

ÖZELLİKLERİ:

1-Sistemlidir

2-Düzenlidir-Tutarlıdır

3-Ortaya konuşu öznel soru ve cevapları evrenseldir

4-Eleştiricidir

5-Mantık ve akıl yürütme ilkelerine uygundur

6-Yöntemi uslamadır

7-Filozofların düşünceleri yıkılamaz NİÇİN

8-yığındır NİÇİN

9-sonuç yoktur NİÇİN

10-doğru yanlış yoktur NİÇİN

11-ilerleme yokturNİÇİN

12-konuları bütün olarak inceler NİÇİN

 

1-FELSEFENİN İSPATA İHTİYACI VARMIDIR

2-FELSEFENİN TANIMI YOKTUR NİÇİN

3-FELSEFE NİÇİN ´TANRIKAVRamini KULLANIR

4-NİÇİN TEK TEK FİLOZOFLAR İŞLENECEK

 

HER BAŞLIK TEK TEK AÇIKLANACAK

 

FELSEFENİN KONULARI

1-Varlık(ontoloji):varlığın özü-ilkeleri

2-Bilgi(epistemoloji):Bilginin kaynağı-değeri

3-Sanat(estetik):Güzel-sanat-sanat eseri

4-Ahlak(etik):Ahlak yasası-kaynağı-eylemlerin amacı-ahlaki özgürlük

5-Din :Tanrının varlığı-evrenin yaradılışı

6-Siyasetevlet düzen-birey devlet-ideal düzen

7-Bilim:Bilim nedir-bilimin değeri

8-Değer(aksiyoloji)Değer nesneye mi aittir yoksa değeri veren biz miyiz

9)Dil-Anlam-Fizik vb

 

Bütün bu alanlar nasıl felsefenin konusu olur

Felsefe bütün bu alanlarda bilim ve diğer bilgi türlerinin yapamadığını yaparUslama yolu ile temellendirmelerini yaparak bütün olarak ele alır ve sistemler kurar

 

 

 

 

 

FELSEFE-BİLİM

A-ORTAK YÖNLERİ

1-Mantık ve akıl yürütme ilkelerine uygundur

2-Eleştiricidir

3-sistemlidir

4-Düzenli ve tutarlıdır

5-Genel amaçları aynıdır(İNSANIN EVRENİ ANLAMA MERAKINI GİDERMEK)

B-FARKLI YÖNLERİ

1-Yöntemleri farklıdır(TEMEL FARK-TEMELLENDİRME FARKI)

uslama-d/g

2-Konuları ele alışları farklıdır

bütün-parçalayarak

3-Özel amaçları farklıdır

sistem yaratmak-doğruları bulmak(yasalar bulmak)

4-Sonuçları farklıdır(ilerleme)

Sonuç yoktur-kesin sonuçları vardır

 

´Felsefe bütün bilimlerin anasıdır önermesi doğrumudur

Varlık fel-varlık bil/fizik fel-fizik/bilim fel –bilim nasıl olur

 

FELSEFE – DİN

A-ORTAK ÖZELLİKLERİ

1-İnsan yaşamini ilişkin sorular

2-Genel amaçları aynı

3-ilerleme yok

 

B-FARKLILIKLARI

1-Yöntemleri farklıdır

vahiy-uslama

2-Eleştirir

3-Doğru

4-Sonuç

Felsefe bilim din aynı amaca farklı yollardan ulaşan bilgi türleridir

Evreni anlama merakı

 

Uslama vahiy d-g

 

 

1 5 1
2012-11-09T17:52:10+02:00

FELSEFEYE GİRİŞ

DERSE GİRİŞ

İyi ve doğru aynı şey midir

Doğru nedir

 

´Sınıfın tahtası yeşildir önermesi doğru muNiçin

SUJE OBJE BİLME BİLGİ

ÖZNE NESNE

BİLEN BİLİNEN

BİLGİ;Suje obje ilişkisinin bir ürünüdür

BU İLİŞKİ NASIL KURULUR

Kurduğumuz ilişki şekline göre bilgi türleri oluşur

 

 

 

BİLGİ TÜRLERİ

A-Gündelik Bilgi

-Duyulara dayanır

-Tecrübeye dayanır

-Sayısız tekrar vardır

-Deneme yanılma yolu ile elde edilir

-Sayısız tekrar vardır

-Rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır

-Suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirir

Kırmızı kiraz tatlıdır

Hava kapanırsa yağmur yağar

Yeşil elma ekşidir

 

SUJE OBJE BİLGİ

Duyular-

Tecrübe

Deneme Yanılma

 

 

 

B-DİNİ BİLGİ

-Vahye dayanır

-Kesin ve değişmezdir

-İnanca dayalıdır

-Tartışılmaz

-Kabul etme vardır

oruç tutmak sevaptırvb

GÜNAH SEVAP YARGILARI VERİR

suje-------------obje

 

 

vahiy-inanç

sujeden bağımsız / sujenin inancı

 

 

 

 

 

 

C-BİLİMSEL BİLGİ

-Yöntemi deney gözlemdir

-Gerçeklik dünyasına ilişkindir

-Sistemlidir

-Eleştiricidir

-Kanun aşamasında kesindir

-Akıl yürütme ve mantık ilkelerine uygundur

Seçicidir-Sınırları belli bir varlık alanını konu edinir ve bu sınırlar dışına kesinlikle çıkmazNİÇİN

Kuşkucudur-Yalnızca bilim dışı açıklamaları değil bilim çevrelerinin yaptığı açıklamalara bile kuşku ile yaklaşırNİÇİN

Eleştiricidir-Özellikle de var olan bilimsel açıklamalara eleştirel bir tavırla yaklaşırNİÇİN

Nesneldir-Herkes için tek ve değişmezdir Kişiye gruba veya başka ölçülere göre değişmezNİÇİN

Evrenseldir-Nesnel olduğu içindir ki evrenin her yerinde aynı şekilde geçerlidir

Genelleyicidir-Tek tek olgulardan hareket eder ama genellemelere, genel yargılara ulaşır Sınıflama yapar Benzer olayları diğerlerinden ayırırNİÇİN

3 BİLİM TÜRÜ VARDIR

a-Formel bilimler:

-Gerçek obje yoktur

-D-g ye dayanmaz,kabullere dayanır

-Mantık ve matematik

-Bütün bilgi türlerinin yöntemidirler

 

Mantık ilkeleri özdeşlik,çelişmezlik,3 halin olmazlığı,yeter sebeptir

 

b-Doğa Bilimleri-Fizik-kimya vb

c-Sosyal Bilimler-Psikoloji-sosyoloji-tarih

--ALGILAMA

--GÖZLEM

--DENEY-GÖZLEM

-hipotez

-teori

-kanun

 

BİLİMİN AMACI YASALARA ULAŞMAKTIRYÖNTEMİ DENEY VE GÖZLEMDİRDOLAYISIYLA DENEY VE GÖZLEME KONU OLAMAYAN OBJELER BİLİMİN KONUSU OLAMAZ

--KONULARINI SINIFLANDIRARAK ELE ALIR(PARÇALAR)NİÇİN

--KESİN SONUÇLAR ELDE ETMEYE ÇALIŞIR

Su NŞA da 100 derecede kaynar

 

D-SANAT BİLGİSİ

-Özneldir

-sezgiler içerir

-yaratma vardır

-güzellik kaygısı içerir

 

´sınıftaki Atatürk portresi güzeldir

SUJE OBJE BİLME BİLGİ

 

SEZGİ/BEĞENİ PORTRE ESTETİK KAYGI GÜZEL-ÇİRKİN

 

E-TEKNİK BİLGİ:

-Yaşamı kolaylaştırmaya yönelik

-Araçları nasıl kullanılacağı bilgisi

 

a-Bilimsel temelliuyun kaldırma kuvveti

gemi

b-Gündelik bilgi temelli:Tahta suda batmaz

 

1-bilgi türlerinin özelliklerini söyleyiniz

 

HER BİLGİ TÜRÜNDE SUJE OBJE İLİŞKİSİ FARKLI BİR ŞEKİLDE KURULURYANİ TEMELLENDİRMELER-YÖNTEMLER FARKLIDIRARALARINDAKİ EN ÖNEMLİ FARK BUDUR

 

FELSEFİ BİLGİ

 

ÖZELLİKLERİ:

1-Sistemlidir

2-Düzenlidir-Tutarlıdır

3-Ortaya konuşu öznel soru ve cevapları evrenseldir

4-Eleştiricidir

5-Mantık ve akıl yürütme ilkelerine uygundur

6-Yöntemi uslamadır

7-Filozofların düşünceleri yıkılamaz NİÇİN

8-yığındır NİÇİN

9-sonuç yoktur NİÇİN

10-doğru yanlış yoktur NİÇİN

11-ilerleme yokturNİÇİN

12-konuları bütün olarak inceler NİÇİN

 

1-FELSEFENİN İSPATA İHTİYACI VARMIDIR

2-FELSEFENİN TANIMI YOKTUR NİÇİN

3-FELSEFE NİÇİN ´TANRIKAVRamini KULLANIR

4-NİÇİN TEK TEK FİLOZOFLAR İŞLENECEK

 

HER BAŞLIK TEK TEK AÇIKLANACAK

 

FELSEFENİN KONULARI

1-Varlık(ontoloji):varlığın özü-ilkeleri

2-Bilgi(epistemoloji):Bilginin kaynağı-değeri

3-Sanat(estetik):Güzel-sanat-sanat eseri

4-Ahlak(etik):Ahlak yasası-kaynağı-eylemlerin amacı-ahlaki özgürlük

5-Din :Tanrının varlığı-evrenin yaradılışı

6-Siyasetevlet düzen-birey devlet-ideal düzen

7-Bilim:Bilim nedir-bilimin değeri

8-Değer(aksiyoloji)Değer nesneye mi aittir yoksa değeri veren biz miyiz

9)Dil-Anlam-Fizik vb

 

Bütün bu alanlar nasıl felsefenin konusu olur

Felsefe bütün bu alanlarda bilim ve diğer bilgi türlerinin yapamadığını yaparUslama yolu ile temellendirmelerini yaparak bütün olarak ele alır ve sistemler kurar

 

 

 

 

 

FELSEFE-BİLİM

A-ORTAK YÖNLERİ

1-Mantık ve akıl yürütme ilkelerine uygundur

2-Eleştiricidir

3-sistemlidir

4-Düzenli ve tutarlıdır

5-Genel amaçları aynıdır(İNSANIN EVRENİ ANLAMA MERAKINI GİDERMEK)

B-FARKLI YÖNLERİ

1-Yöntemleri farklıdır(TEMEL FARK-TEMELLENDİRME FARKI)

uslama-d/g

2-Konuları ele alışları farklıdır

bütün-parçalayarak

3-Özel amaçları farklıdır

sistem yaratmak-doğruları bulmak(yasalar bulmak)

4-Sonuçları farklıdır(ilerleme)

Sonuç yoktur-kesin sonuçları vardır

 

´Felsefe bütün bilimlerin anasıdır önermesi doğrumudur

Varlık fel-varlık bil/fizik fel-fizik/bilim fel –bilim nasıl olur

 

FELSEFE – DİN

A-ORTAK ÖZELLİKLERİ

1-İnsan yaşamini ilişkin sorular

2-Genel amaçları aynı

3-ilerleme yok

 

B-FARKLILIKLARI

1-Yöntemleri farklıdır

vahiy-uslama

2-Eleştirir

3-Doğru

4-Sonuç

Felsefe bilim din aynı amaca farklı yollardan ulaşan bilgi türleridir

Evreni anlama merakı

 

Uslama vahiy d-g

 

0