Cevaplar

2012-11-09T17:22:52+02:00

Somatik mutasyon hipotezine altarnatif olarak bir çok kanser vakalarında virüslerin sorumlu olduğu hipotezi ileri sürülmüştür.bu gün ise hipotezden öte kabul edilmiş olgudur. Bilinen ilk tümör virüsü olan Raus Sarkoma virüsü 1912 de keşfedilmiş olmasına rağmen yeni keşfedilmiş kanser virüslerinin seyrek keşfedilmesi olayı geciktirmektedir.
Bütün tümör virüsleri aynı şekilde etki göstermektedir. Mesela RNA tümör virüsleri birden fazla kanser çeşidine neden olmaktadır. Bu virüslerin en iyi bilineni Raus Sarkoma virüsü bağ dokusunda sarkomlara neden olur. Diğer RNA virüsleri çeşitli kanser olaylarına sebep olur.
Onkojenik virüsler enfekte ettikleri hücreleri Transformasyona uğratarak tümör olusumuna neden olurlar. Onkojenik DNA virüslerin en basit olanı suço ve Polyoma dır. Bunların her ikisi uygun konakçı hücrelerde (permissive hosts) aktif olarak çoğalırlar ve konakçı hücreyi parçalarlar.(lysis) uygun olmayan(non permissive hosts) konakçı hücrelerde viral DNA konakçı hücrenin genomuna entegre olmuş provirüshaldedir. Viral genlerin çok azı aktif haldedir. Provirüs taşıyan konakçı hücrelerden bazıları transformasyona uğrar. Papilloma virüsü dışında diğer DNA onkodemik virüslerinin insanlarda kanser yapıp yapmadıkları kesinleşmemiştir.
ONKOJENİK RNA (RETROVİRÜSLER)VİRÜSLERİ
RNA virüs enfeksiyonları genomu RNA olmasına rağmen enfeksiyon başlangıcından virüs enzimleri (ters transkriptaz reverstranskriptaz) ile RNA’ dan DNA sentezlemektedir.bu DNA molekülü konakçı hücre DNA sına entegre olur. Lösemi virüsü 6 ay veya 1 yılda transformasyon yapabilirken kendi başlarına replike olablirler. Doku kültürü hücrelerinde transformasyona uğratamazlar. Sarkoma virüsleri replikasyon aypamazlar. İnvitro olaral fibrolblastlar transformasyona uğratabilirler.invitro olarak kök tümörlerine sebep olurlar.
RNA VİRÜSLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ : 80-120 nm çapında ve plazma zarından oluşan bir kılıfla çevrilidirler. Kılıf içinde 40-70 nm çapında nükleoprotein bulundurur.
BİYOKİMYASAL KOMPOSİZYON : %60 Protein %30 lipit %5 karbonhidrat %1 RNA içerir.
GENOM YAPILARI :birbirinin aynı olan tek sarmallı 3500-9500 nükleotid içeren iki RNA genomu ve değişik sayıda 4-5- ve 7 s RNA lar 18 ve 28S Ribozomlar bulunur.

Çoğalabilmeleri için gerekli gen ürünleri ;
gag geni_ bu gen 5 proteini üretir. Bunlar P27, P19, P15, P12, P10 * 1000 dalton ağırlığını verir.
pol geni _ RNA bağımlı DNA polimeraz veya transkriptaz enzimi pol geni yaklaşık 2900 nükleotid uzunluğundadır. Gag- pol genleri birlikte gen ünitelerini verir. 160 -180 *1000 dalton ağırlığında poliprotein sentezlenir. Polimeraz enzimi bu proteinin proteolitik kırılması sonucu elde edilir. ß ve ‘alfa’
olmak üzere 2 alt üniteden oluşur. Alfa (65 bin) ß (95 bin) dalton ağırlığında mürin lösemi virüsü tek bir polipeptit zincirinden oluşur.
Env geni_ gp70 ve gp35 2 glikoproteinden oluşur. Bu gen 1800 nükleotidlikdir. Glikoproteinler 60 bin ve 68 bin daltonluk 2 proteinin proteolitik yolla kırılması ile oluşur. Sentezlendikten sonra enfekte ettikleri konakçı hücrenin plazma zarına yerleşir. Virüsün olgunlaşma esnasında hücrenin bu bölgelerinden budding(tomurcuk) yaparak çıkar kılıf haline geçer.
FİZİKOKİMYASAL YAPILARI : Sezyum klorür içinde 1.16.1.18 g/ml dir. Biyolipit çözücülere deterjanlara hassas ultraviyole ve X-ışınlarına dayanıklıdır.
Enfekte ettikleri organizmalardan duyarlı organizmalara aktarılmaları eksojen yolla dokunma temasla ve konjenital yolla olur. Endojen olarak kromozomlarla aktarılır.retrovirüs genomları yapısal açıdan hareket edebilen (movible elementlere) sahipler. Genomun her iki ucunda uzun terminal tekrarlar vardır. (long terminal repeats) 5' gag _ pol – ınv – v –onc 3’ vonc – transformasyona sebep olur. Protein (enzim) kodlar.

R

 

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-09T17:23:21+02:00

KANSER VİRÜSLERİ (ONKO→JENİK VİRÜSLER)
Somatik mutasyon hipotezine altarnatif olarak bir çok kanser vakalarında virüslerin sorumlu olduğu hipotezi ileri sürülmüştür.bu gün ise hipotezden öte kabul edilmiş olgudur. Bilinen ilk tümör virüsü olan Raus Sarkoma virüsü 1912 de keşfedilmiş olmasına rağmen yeni keşfedilmiş kanser virüslerinin seyrek keşfedilmesi olayı geciktirmektedir.
Bütün tümör virüsleri aynı şekilde etki göstermektedir. Mesela RNA tümör virüsleri birden fazla kanser çeşidine neden olmaktadır. Bu virüslerin en iyi bilineni Raus Sarkoma virüsü bağ dokusunda sarkomlara neden olur. Diğer RNA virüsleri çeşitli kanser olaylarına sebep olur.

0