Cevaplar

2013-10-14T10:57:14+03:00

En küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır?

A) -1 
B) 0 
C) 1 
D) 2
cevap:b

Soru 2
(-8) + (-5) - (+7) işleminin sonucu kaçtır?
A) -20
B) -10
C) 6
D) 10
cevap:a
0
2013-10-14T10:57:49+03:00


Soruda bu ikisinin toplamı istenmektedir.
1 + (-1) = 1 - 1 = 0
(Zıt işaretli iki tam sayı toplanırken; sayılar birbirinden çıkarılır.)Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

A) -98 < -100
B) -4 > -22
C) 0 < -23
D) -100 > 5
3.Sorunun Çözümü
Negatif tam sayılarda mutlak değerce küçük olan sayı daha büyüktür. Bu nedenle -4 büyüktür -22'den.

Cevap B
Soru 4Tam Sayılar Çözümlü Sorular
24 – ( –3) – 6 işleminin sonucu kaçtır?

A) 19
B) 20
C) 21
D) 22
4.Sorunun Çözümü


Cevap C
Soru 5Tam Sayılar Çözümlü Sorular
Bir dalgıç denizin 23 m dibinde bulunmaktadır. Her dakikada 3 m olmak üzere 5 dakika daha dalmaya devam ediyor. Deniz yüzeyi sıfır kabul edilirse dalgıcın son derinliğini ifade eden tam sayı kaçtır?

A) -28
B) -38
C) +28
D) +38
5.Sorunun Çözümü
Dalgıç denizin 23 m dibinde ise bu -23 olarak ifade edilir. Dalgıç 5 dakika daha daldığına ve her dakika 3 m daldığına göre;
3 . 5 = 15 m daha dalmış demektir. Aşağıya indiği için dalmış olduğu bu 15 m' lik uzunluk -15 olarak ifade edilir.

Dalgıç toplamda; (-23) + (-15) = - 38 m dalmış demektir.

Cevap B
Soru 6Tam Sayılar Çözümlü Sorular
(-2) . [- 42 + 18] . (-3 + 2) işleminin sonucu kaçtır?

A) -48
B) - 20
C) 16
D) 36
6.Sorunun Çözümü
İşlem önceliğine dikkat ederek soruyu çözmeye başlayalım. İlk önce parantez içindeki işlemleri yapalım.


Cevap A
Soru 7Tam Sayılar Çözümlü Sorular
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her tam sayı bir rasyonel sayı olarak yazılabilir.
B) Negatif iki tam sayının birbirine bölümü daima pozitiftir.
C) -1 sayısının karesi kendisinden küçüktür.
D) Sıfır, bütün negatif tam sayılardan büyüktür.
7.Sorunun Çözümü
-1 sayısının karesi +1 'dir. +1 > -1 olduğu için -1 tam sayısının karesi kendisinden büyüktür. Bu nedenle C seçeneği yanlıştır.
Soru 8Tam Sayılar Çözümlü Sorular
-9 ,+16 ,-17 , -65 , +8 tam sayıları, sayı doğrusunda gösterildiğinde en sağda bulunan sayı hangisidir?

A) +16
B) +8
C) -9
D) -65
8.Sorunun Çözümü
Sayı doğrusunda en sağdaki sayı solundaki sayılardan büyüktür. Soruda istenilen, verilen tam sayılar arasında en büyük olanıdır. 

Verilen tam sayıları sayı doğrusuna yerleştirecek olursak, en sağda bulunacak olan tam sayı +16 olacaktır.

Cevap A
Soru 9Tam Sayılar Çözümlü Sorular
işleminin sonucu kaçtır?

A) -18
B) -12
C) 12
D) 18
9.Sorunun Çözümü
Negatif veya pozitif bütün tam sayılar mutlak değer dışına pozitif olarak çıkar. Soruda mutlak değer içinde verilen tam sayıları mutlak değer dışına çıkararak işlemileri yapalım.


Cevap C
Soru 10Tam Sayılar Çözümlü Sorular
En büyük negatif tamsayı, en küçük iki basamaklı pozitif tam sayıdan ne kadar küçüktür?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
10.Sorunun Çözümü
En büyük negatif tam sayı -1 dir.
En küçük iki basamaklı pozitif tam sayı ise +10'dur.

-1 tam sayısının 10'dan ne kadar küçük olduğunu bulmak için arasındaki farkı buluruz. Farkın negatif sonuç çıkması ne kadar küçük olduğunu gösterir.
(-1) - (+10) = -11

Cevap C
Soru 11Tam Sayılar Çözümlü Sorular
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 120 TL borcu, -120 ile gösterebiliriz.
B) Deniz seviyesinin üstünde 5 m ’ yi, + 5 ile gösterebiliriz.
C) Bulunduğumuz yerden 3 adım gerisini, - 3 ile gösterebiliriz.
D) Sıfirın altında 5 derece sıcaklığı , + 5 ile gösterebiliriz.
11.Sorunun Çözümü
Sıfırn altındaki sıcaklıklar negatif sayılar ile, sıfırın üzerindeki sıcaklıklar ise pozitif tam sayılar ile gösterilirler. Bu nedenle sıfırın altında 5 derece sıcaklık -5 ile gösterilmelidir.

Cevap D
Soru 12Tam Sayılar Çözümlü Sorular
a = (-3), b = (-6) ve c = (-4) olduğuna göre, 
a . b . c işleminin sonucu kaçtır?

A)-36
B) -72
C) 36
D) 72
12.Sorunun Çözümü
Çarpma işlemini yaparken işaretlere dikkat edelim. Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif, zıt işaretli iki tam sayının çarpımı ise negatiftir.


Cevap B
Soru 13Tam Sayılar Çözümlü Sorular
10 soruluk bir sınavda, doğru cevaplanan her bir soru için 5 puan verilmekte, yanlış cevaplanan her bir soru için 2 puan kesilmektedir. Bu sınavdan 6 doğrusu ve 4 yanlışı olan bir öğrenci kaç puan alır?

A) 22
B) 24
C) 26
D) 28
13.Sorunun Çözümü
Her doğru soru 5 puan ve 6 doğrusu olduğuna göre;
6 . 5 = 30 puan kazanmıştır.
Her yanlış soru 2 puan ve 4 yanlışı olduğuna göre;
4 . 2 = 8 puan kaybetmiştir.

Bu sınavdan aldığı puan ise;
30 - 8 = 22 puan olacaktır.

Cevap A
Soru 14Tam Sayılar Çözümlü Sorular
(-3) . B = A
A : (-2) = 9 

Yukarıda verilen işlemlere göre B yerine aşağıdaki tam sayılardan hangisi gelmelidir?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
14.Sorunun Çözümü
A sayısı -2 ye bölündüğünde 9 sonucunu vermiş. Ters işlem yaparak A'yı bulabiliriz.
A = 9 . (-2) = -18
A'yı yerine yazarak B tam sayısını bulalım.
(-3) . B = -18 ise ters işlem yaparak B'yi bulalım.
B = (-18) : (-3) = 6

Cevap D
Soru 15Tam Sayılar Çözümlü Sorular
−15 < +4 < 0 < −6 < +11 sıralamasında hangi sayılar yer değiştirirse sıralama doğru olur?

A) −15 ile −6
B) 0 ile 4
C) 4 ile −6
D) 4 ile 11
15.Sorunun Çözümü
Sıralamayı bozan sayılar 4 ile -6'dır. 
Doğru sıralama −15 < - 6 < 0 < +4 < +11 şeklinde olmalıdır.

Cevap C
0