Cevaplar

2012-09-26T20:24:17+03:00

Tanzimat dönemi Türk edebiyatı birçok eksikliğine ve yanılgılarına karşın Batı örneğinde Türk edebiyatının başlangıcını oluşturması bakımından önem taşır. Bu dönemde Batı şiiri romanı tiyatrosu Türk toplumuna tanıtılmaya çalışılmış edebiyat yapıtları aracılığıyla toplumun eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine önem verilmiştir. Söz konusu dönemde çıkan gazete ve dergilerinde özellikle siyasal bilinçlenmede büyük katkısı olmuş XIX. yy'ın sonlarına doğru yeni yetişen ve özellikle Fransız edebiyatından bazı etkiler alangenç kuşak Servet-i Fünun dergisinde toplanarak yeni bir edebiyat dönemini başlatmıştır.
İLK GAZETELER VE GENEL ÇERÇEVE
Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan Takvim-i Vakayi resmî bir gazete idi. 
Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından Ceride-i Havadis çıkarıldı. 
İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında Şinasî ve Âgâh Efendiler tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval'dir.
Daha sonra Şinasî 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkarmaya başlar. 
Bunların dışında Muhbir (1866) Hürriyet (1867) Basiret (1869) İbret (1871) Devir (1872) Bedir(1872) gazeteleri çıkar.

1 5 1
2012-09-26T20:41:18+03:00

biraz kısa olucak ama 

çünkü gazete ile birlikte batılı pek çok yeni nesir türü edebiyatımıza girer.

0