Cevaplar

2012-11-09T18:54:24+02:00

1. Osmanlı Devleti’nde Düşünce Akımları
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda daha düzenli ve programlı bir ıslahat hareketine girişmiştir. Fakat dış baskılar ve ülke içindeki karışıklıklar başarıya ulaşmasına engel olmuştur. Yapılan her türlü harekete rağmen devlet içinde bulunduğu durumdan kurtulamamış; “hasta adam” olarak tanımlanan Osmanlı Devleti iyileşememiştir.
Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra devleti batmaktan kurtarmak amacıyla güden birtakım akımlar 20. yüzyıl başlarında II. Meşrutiyet’le daha belirgin olarak ortaya çıkmışlardır. Tamamen devletin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya çalışan bu fikir akımları küçük çapta birer devlet doktrini özelliği gösterirler. Sırasıyla Osmanlıcılık İslamcılık Batıcılık ve Türkçülük şeklinde ortaya çıkan bu akımlar I. Ve II. Meşrutiyet devresinde devlet hayatına hakim olmuşlar ve etkilerini göstermişlerdir.

Kaynak : http://www.gencmekan.com/bulunan-odevler/57601-osmanli-devletinde-dusunce-akimlari.html#ixzz2BkGupyqp

2 4 2
2012-11-09T19:10:18+02:00

1. Osmanlı Devleti’nde Düşünce Akımları
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda daha düzenli ve programlı bir ıslahat hareketine girişmiştir. Fakat dış baskılar ve ülke içindeki karışıklıklar başarıya ulaşmasına engel olmuştur. Yapılan her türlü harekete rağmen devlet içinde bulunduğu durumdan kurtulamamış; “hasta adam” olarak tanımlanan Osmanlı Devleti iyileşememiştir.
Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra devleti batmaktan kurtarmak amacıyla güden birtakım akımlar 20. yüzyıl başlarında II. Meşrutiyet’le daha belirgin olarak ortaya çıkmışlardır. Tamamen devletin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya çalışan bu fikir akımları küçük çapta birer devlet doktrini özelliği gösterirler. Sırasıyla Osmanlıcılık İslamcılık Batıcılık ve Türkçülük şeklinde ortaya çıkan bu akımlar I. Ve II. Meşrutiyet devresinde devlet hayatına hakim olmuşlar ve etkilerini göstermişlerdir.

Kaynak : http://www.gencmekan.com/bulunan-odevler/57601-osmanli-devletinde-dusunce-akimlari.html#ixzz2BkGupyqp

1 5 1