Cevaplar

2013-10-14T16:58:07+03:00
Divanı
Safâyi Tezkiresi Takrizi
Nigar-nâme
Sahifü’l-Ahbâr ve Ayni Tarihi
3 4 3
2013-10-14T17:00:10+03:00
Divanı: En önemli eseridir. Hayatı hakkında bilgi verilmiştir. Eserde klasik divan düzeni vardır. Önce kaside ve tarihler. Gazelellerden sonra da şarkılara yer verilmiştir. Çağtayca yazılmış bir gazel ve şarkı arasında hece ölçüsüyle yazılmış bir de türkü vardır.Safâyi Tezkiresi Takrizi: Şehit Ali Paşa’ya yazılan dilekçedir.Nigar-nâme: Kime yazıldığı belli olmayan içinde manzum bulunan maniye üslubuyla yazılmış bir mektuptur.Sahifü’l-Ahbâr ve Ayni Tarihi: Çevirilerin bulunduğu bir eserdir.
1 5 1