1. Aşağıdaki çok terimlileri, ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız. a. x 2 – xy 2 + x 2 y 2 b. 6 x y 3 – 12 x 2 y 4 + 30 x 3 y 3 c. (x – y) (3x – y) + (x – y) (x – 3y) ç. x 3 y 2 z – x 2 y 3 z 2 + 2xy 2 z 3 d. (a – b) 2 x 2 – (b – a) 2 x 2 y 2 – (a – b) 2 x 2 y 3 e. 3a (x – 1) – 2b (x – 1) – (x – 1) f. (x + y) (x + y – 2) + 2 (2 – x – y) g. x (x – y) – 2x 2 (y – x) – x (x – y) 2 2. Aşağıdaki çok terimli ifadeleri, gruplandırarak çarpanlarına ayırınız. a. ax + ay – bx – by b. ax + by – a – bxy c. x 3 – x 2 + xy + x – y – 1 ç. abx – b 2 c – a 2 x + abc d. 3xz – yz + 3xy – 9x 2 e. x 2 y + xy 2 + x 3 + y 3 f. 2xy – 12 – 6x + 4y g. x (1 – y 2 ) + y(1 – x 2 ) ğ. x (x – 3a) + y (b – x) – b (x – 3a) h. x 2 + xy – ax – ay – bx + ab – x – y + b ı. x 2 + ax 2 y – xy – ax 3 i. 2x 2 + xy – y Acill Ödev Lütfen cevaplarını alabılırmıyım ???

2

Cevaplar

2012-11-09T19:53:44+02:00

(x+y) üzeri m - x üzeri 1+m +y üzeri 1+m polinomu x+y ile tam bölünebiliyorsa m nasıl bir sayı olmalıdır?

0
2012-11-09T19:54:20+02:00

  a)  3a + 3b = 3(a + b)             b)  5m – 10mn = 5m (1 – 2)

 

     c)  12x + 9y =3(4x + 3y)       d)  3a2b – 2ab2 = ab (3a – 2b)

 

     e)  3ax + 3ay – 3az                 f)  (a – b) x + 3 (a – b)

 

     g)  (m – n) – (a + b)(m – n)    h)   – a – b – x2 (a + b)

 

     ı)   x2(p – 3) + ma2 (3 – p)      i)   1 – 2x + m (2x – 1)

 

 

2) Gruplandırma Yaparak Çarpanlara Ayırma :

   Bütün terimlerde ortak çarpan yoksa, terimler ikişer, ikişer, üçer, üçer guruplandırılır. Gruplar ayrı, ayrı  ortak çarpanlarına ayrılır.

 

 

2)  a)  mx + ny + my + nx           b)  xy – xb – yb + b2

 

     c)  x4 – 4 + 2x3 – 2x                d)  2x2 –3x – 6xy + 9y

 

     e)  x3 – x + 1 – x2                    f)   x4 – x + x3 – 1

 

     g)  ab(c2 – d2) – cd (a2 – b2)     h)  ac2 + 3c – bc – 2ac – 6 + 2b

 

     ı)  mn(zi + y2) + zy (m2 + n2)  i)  a2b2 + 1 – (a2 + b2)

 

 

0