Pragmatist bir manifestonun edimsel imgelenmelerine öykünen yaptırımları karakterize eden kuramların tümünü gerçekleyebilme yetisine haiz bir öngörümsel önerme varyantı olarak kabul edilse de, içsel çatışıklıkları pasivize etmenin bilişsel algılanması söz konusu olduğunda pitoresk bir tümevarım sağlayabilecek bir betimlemeyi, en marjinal kulvarlarda, ayrımlanabilir ve determinist bir tarzda angaje edebilme kapasitesine sahip olan nedir?

2

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-09T20:26:49+02:00

Bu sorunun cevabı : insan______________________________

0
2012-11-09T22:17:28+02:00

doğru cevap evet insanmış............

0