Cevaplar

2012-09-26T20:27:46+03:00

Takvim-i Vekayi, Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde 1831'de yayımlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir.

Haftalık olarak yayımlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,Farsça, Fransızca, Rumca baskıları da yayımlanan bir gazeteydi. Resmî ilânlar ve gayrı resmî duyurular dışında, iç ve dış gelişmelere ilişkin haberler de basılmaktaydı.

Takvim-i Vekayi resmî bir gazete olması dolayısıyla makaleler esas olarak devletin görüşlerini yansıtıyordu. 1860'tan itibaren sadece resmî duyurular ve kabul edilen yasa metinleri yayınlanır oldu.

 

Cevap:Çünkü yayımlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir.

1 5 1
2012-09-26T20:28:16+03:00

İlk Resmi Gazete Olmasından DoLayı Tercüman_ı Ahval Da Var :)

1 5 1