Cevaplar

2012-11-09T20:46:10+02:00

Mecâz-ı Mürsel:
Bir sözü gerçek anlamının dışında benzetme amacı gütmeden kullanma sanatına mecâz-ı mürsel (ad aktarması) denir.

"Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor." dizesinde hilâl sözcüğü ile bayrak, güneş sözcüğü ile şehit olan askerlerimiz kasdedilmiştir. Dolayısıyla bu dizede mecâz-ı mürsel (ad aktarmaTecahül-i arif: Bilinen bir hakikati bilmiyormuş gibi söylemektir. Tecâhül-i ârif ne hiç bilmemektir ne de bildiğini saklamaktır. Bir anlamda bildiğini türlü sebeplerle saklamaktır imâlı yoldan anlatmaktır. Bu sanat yapılırken mübâlağa ve istifham sanatlarından faydalanılır.

Şeb-i hicrân yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı (Fuzûlîsı)
sanatı yapılmıştır.

 

Telmih ( Hatırlatma )

Herkesçe bilinen bir olayı hatırlatma sanatıdır.

Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elindeki asa ile
Çağırayım Mevla’m his:
İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insan kişiliği verilmesine teşhis denir.

"Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?"

bu kadr blabldm .

alntı

 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-09T20:47:53+02:00

1 "Çatma kurban olayın çehreni ey nazlı hilâl!"

2 "O zamanlar bu gazetede usta kalemler vardı."

3"Dağ başını duman almış / Gümüş dere durmaz akar."

4"Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i/Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi."

5"Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker /Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer"

6"Sen gittin yaslara büründü cihan /Soluyor dallarda gül dertli dertli"

8"Bu kadar letafet çünkü sende var/Beyaz gerdanında bir de ben gerek"

9"Ey gözlerin nuru, gönüllerin sürûru; başımızın tâcı,dil ehlinin mîrâcı "

10"Mest olupdur çeşm ü ebrûnun hayâlinde imam/Okumaz mihrâbda bir harf-i Kur'an'ı dürüst"

11"Arkadaşın dayısı güçlüdür, halleder."

14"Ey şûh Nedimâ ile bir seyrin işittik/Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde"

 

1 5 1