Cevaplar

2012-09-26T20:33:56+03:00
SOSYAL DEĞERLER:

Değerler, kişilerin düşünce, tutum ve davranışla-rında birer ölçüt olarak ortaya çıkan ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir öğesini oluştururDeğerler: Bir gruba ya da topluma üye olanların uymak durumunda oldukları genelleşmiş ahlaki inançlardır Neyin iyi, güzel ve doğru; neyin kötü, çirkin ve yanlış olduğunu gösteren kriterlerdir

 

Sosyal Değer Çeşitleri:

 

1 Pratik Değer: bir toplumun üyelerini birarada tutmaya yönelik inançlardırBu değerler kişiler arasında birlik ve dayanışmayı bozacak eğilim ve davranışları kötülerken, toplumun ihtiyaçlarını giderecek davranışları özendirir


2 İdeal Değer: İnsanın ideside neler yapması gerektiğine ilişkin davranış modelleri önerir Çoğuna uymak günlük yaşamda mümkün olmasa da önemleri büyüktürÇünkü, insanları bencillikten kurtarır, toplum sorunlarıyla ilgilenmeye, yüksek ahlaki değerler edinmeye özendirir3 Egemen Değer: Özgürlük, bağımsızlık, yoksulları korumak, namuslu olmak gibi tüm toplumca benimsenmiş ve korunan, uzun zamandan beri varlığını sürdüren değerlere denir

Özellikleri: 
- Toplum fertlerinin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtırlar
- Toplumun birliğini güçlendirirler
- Toplumsal kurallara temel oluştururlar
- Zorlayıcıdırlar
- Toplumda kuşaktan kuşağa aktarılırlar
- Ahlaki, dini inanç ve ilkelere dayanırlar
- Toplumdan topluma değişirler
- Zamanla aynı toplumda değişebilirler
2 5 2