Cevaplar

2012-09-26T20:30:37+03:00
OLAY: İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır.
OLGU: Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir.
Örnek: Anadolu'nun Türkler tarafından fethi OLAY'dır. Anadolu'nun Türkleşmesi OLGU'dur.  
1 5 1
2012-09-26T20:31:14+03:00
Olay Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vak'a * Önemli tarihî olgu

 

olgu Birtakim olaylarin dayandigi sebep veya bu sebeplerin yol açtigi sonuç, vakia * Düşünülmüş olanin karşiti, olmuş olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan, vakia
1 1 1