Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-10T07:39:47+02:00

Çağdaş kimyanın kurucusu Antoine Laurent Lavoisier, Parisli zengin bir ailenin oğluydu. Aile geleneklerini izleyerek hukuk eğitimi gördü; ama matematik, gökbilim ve botanik üstünde de çalıştı. Daha sonraları, o dönemin önde gelen Fransız kimyacılarından G.F. Rouelle'den kimya dersleri aldı. 
           Madenler ve kentlerin aydınlatılması gibi konulardaki çalışmalarından sonra, 1768 yılında, daha sonraları yöneticiliğini ve saymanlığını da yapacağı Bilimler Akademisi'ne seçildi. Hukuku bir yana bırakıp, bilimle ilgilenmeye karar verdi. Ne var ki bunu, ancak başka bir gelir kaynağı bularak gerçekleştirebilirdi. Bu nedenle, Fransa^da vergileri toplamakla görevli özel bir örgüt olan '' Fermier general ''e katıldı. 1771 yılında, ortaklarından birinin kızı olan Marie Paulze ile evlendi. 
           Lavoisier'nin kimyaya en ünlü katkısı, yanan maddenin oksijenle birleştiği yanma olayının doğasını sergilemesi ( 1775 ) olmuştur. XVIII. yüzyılda kimya, henüz SİMYA'nın etkisi altındaydı. Ne var ki, kimyacılarında belli amaçları yoktu ve bu alanda önemli bir gelişme sağlanamamıştı. Lavoisier, kimyayı yeni baştan düzenlemeye karar verdi. 1773 yıllarında tuttuğu bir defterinde sözünü ettiği gibi, '' fizikte ve kimyada bir devrim getirmesi kaçınılmaz olan, bir dizi deneye '' girişti ve sonunda başarıya ulaştı. 
           Lavoisier'nin yeni sistemi, yeni kimyasal elementler kavramına dayanıyordu. Bu elementler, daha yalın maddelere ayrıştırılmamış maddeler olarak tanımlandı. Böylecl Lavoisier, daha önce kabul edilen dört ya da daha az maddeye karşılık, 55 element bulduğunu kabul ediyordu. C.L. Bethollet, A.F. de FOURCROY ve L.B. Guyton de Morveau adlı üç arkadaşıyla birlikte, bu elementlerden oluşan bir çok bileşik için yeni bir terimleme yaptı ( bu terimleme, günümüzde de kullanılmaktadır ). 
           Çok geçmeden kabul edilen yeni sistem, kimya alanında çeşitli çalışmaların başlatılmasına yol açtı. Nitelik ve nicelik olarak çözümlenecek binlerce madde vardı ve sonuçlar, Lavoisier'in terimleriyle yazılacaktı. Bundan yaklaşık yirmi yıl sonra DALTON'un atom kuramının ortaya konuşu, söz konusu sonuçların daha da kesin bir biçimde dile getirilmesine olanak sağladı ve modern kimya sağlam temellere oturtuldu. Bu yorulmak bilmez araştırmacı, yalnızca kimya ile de yetinmedi. Bilimsel olarak ilgi duyduğu konular arasında en önde geleni, soluk alıp verme süreciydi. Lavoisier, toplumsal ve ekonomik koşulların düzeltilmesi konusunda da çalışmalar yaptı ve tarımdaki gelişmelere bilimsel yönden katkıları oldu. 
           Lavoisier'nin bilimsel çalışmaları, Fransız Devrimi'yle, daha olgunlaşamadan sona erdi. Lavoisier, aralarında kayınpederinin de bulunduğu '' Fermier general '' deki çalışma arkadaşlarıyla birlikte tutuklandı ve 8 Mayıs 1794'te giyotinde idam edildi.

14 3 14
2012-11-10T08:04:47+02:00

Antoine-Laurent Lavoisier Parisli zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Daha küçük yaşında iken annesini yitiren Lavoisier, babasının yakın ilgi ve bakımıyla büyür; başlangıçta belki de onun etkisiyle, hukukçu olmaya yönelir. Ancak bu arada uyanan deneysel bilim merakı, çok geçmeden bir tutkuya dönüşür. Yirmi bir yaşına yeni bastığında, Paris'in sokaklarını aydınlatma proje yarışmasında birinciliği alır, Fransız Bilim Akademisi'nce altın madalya ile ödüllendirilir. 25 yaşına geldiğinde, özellikle kimya alanındaki çalışmaları göz önüne alınarak Akademi'ye üye seçilir. Bu arada hükümetin özel bir komisyonunda görevlendirilen genç bilim adamı, metrik sistemin oluşturulması, Fransa'nın jeolojik haritasının çıkarılması gibi etkinliklerden tarımda verimin yükseltilmesine uzanan pek çok uygulamalı bilim çalışmalarını düzenler. Ayrıca o sırada bir tür abluka altında olan ülkesinin savunma ihtiyacı barutun üretim sorumluluğunu üstlenir. Genç bilim adamı bu kadarla da yetinmez; ilerde yaşamını yitirmesine yol açan bir işe, ülkenin bozuk vergi sistemini düzeltme işine el atar. Ama tüm bu uğraşlarına karşın Lavoisier, kendisini asıl ilgilendiren bilimden kopmamıştır; her fırsatta özel laboratuarına çekilip deneylerini sürdürmekten geri kalma
alıntı

11 4 11