Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-10T13:13:12+02:00

KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIK DÖNEMİ
Mondros Ateşkes Antlaşması imzaladığı sırad Suriye cephesinde olan Mustafa Kemal, İstanbul’ geldi, bir süre sonra Samsun ve Doğu Karadeniz’de Rum – Türk çatışmalarını önlemek amacıyla 9. Ordu Müfettişi olarak gönderildi. Samsun’a çıkınca halkı işgallere karşı milli bilinci uyandırma için Havza’ya geçti.

HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919)
Mustafa Kemal tüm idarecilere (askeri ve sivi gönderdiği telgrafta yurdumuzun işgal altında olduğu ve halkın işgallere karşı protesto ve mitinglerle organize edilmeleri istenmiştir.

AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919)
Maddeleri
Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
*İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altını da bulunduğundan yüklendiği sorumluluklar gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş tanıtıyor.
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.
* Milletin kararını verebilmesi için her türlü  denetimden uzak kendi kendine rahat davranabilen bir kurul oluşturulacaktır.
* Bunun için herkesin güvenini kazanmış üç kişi seçilecektir.
Bu temsilciler Anadolu’nun en güvenli yeri Sivas’a gizlice geleceklerdir.
Amasya Genelgesi ile, Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir. İlk defa milli egemenlikten söz edilmiş ve İstanbul Hükümetine ve işgallere karşı çıkılması istenmiştir. Bu belge yayınlandıktan sonra Mustafa Kemal geri çağrılmış, gitmemiş ve askerlikten istifa etmiştir.
YORUM: Mustafa Kemal gelecekte yapacağı devrimin ilk sinyallerini vermiştir

ERZURUM KONGRESİ(23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
Doğu Anadolu’da Ermeni devletinin kurulmasına engel olmak isteyen Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından düzenlendi. Bu yüzden toplanış şekli bölgeseldir. Ancak; aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendirdiğinden millidir.

0
2012-11-10T15:21:52+02:00

KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIK DÖNEMİ
Mondros Ateşkes Antlaşması imzaladığı sırad Suriye cephesinde olan Mustafa Kemal, İstanbul’ geldi, bir süre sonra Samsun ve Doğu Karadeniz’de Rum – Türk çatışmalarını önlemek amacıyla 9. Ordu Müfettişi olarak gönderildi. Samsun’a çıkınca halkı işgallere karşı milli bilinci uyandırma için Havza’ya geçti.

HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919)
Mustafa Kemal tüm idarecilere (askeri ve sivi gönderdiği telgrafta yurdumuzun işgal altında olduğu ve halkın işgallere karşı protesto ve mitinglerle organize edilmeleri istenmiştir.

AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919)
Maddeleri
Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
*İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altını da bulunduğundan yüklendiği sorumluluklar gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş tanıtıyor.
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.
* Milletin kararını verebilmesi için her türlü  denetimden uzak kendi kendine rahat davranabilen bir kurul oluşturulacaktır.
* Bunun için herkesin güvenini kazanmış üç kişi seçilecektir.
Bu temsilciler Anadolu’nun en güvenli yeri Sivas’a gizlice geleceklerdir.
Amasya Genelgesi ile, Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir. İlk defa milli egemenlikten söz edilmiş ve İstanbul Hükümetine ve işgallere karşı çıkılması istenmiştir. Bu belge yayınlandıktan sonra Mustafa Kemal geri çağrılmış, gitmemiş ve askerlikten istifa etmiştir.
YORUM: Mustafa Kemal gelecekte yapacağı devrimin ilk sinyallerini vermiştir

0