Cevaplar

2012-11-10T14:54:12+02:00
Temel Yargı

Kendi başına tam bir yargı taşıyan, yüklemi ad ya da eylem olan cümledir. Birden çok yargı bildirir.

Örnek "Koşarak yanımdan uzaklaştı."

Bu cümlede "Koşarak" yan cümle, "Yanımdan uzaklaştı" ise temel yargıdır.

"Otobüs gelmezse geç kalırız."

Bu cümlede "Otobüs gelmezse" yan cümle, "Geç kalırız" ise temel yargıdır.

[gizle] g t d Türkçe dilbilgisi  Fonetik Ses uyumları Büyük ünlü uyumu • Küçük ünlü uyumu   Ses olayları Ses türemesi • Ünlü düşmesi • Ünsüz düşmesi • Ünsüz benzeşmesi • Ünsüz yumuşaması • Ünlü daralması   Kök ve ekler Kök • Yapım eki • Çekim eki   Sözcük bilgisi Sözcük türleri Ad (İsim) • Önad (Sıfat) • Eylem (Fiil) • Belirteç (Zarf) • Adıl (Zamir) • Bağlaç • İlgeç (Edat) • Ünlem   Anlamına göre sözcükler Temel • Yan • Gerçek • Mecaz • Deyim • Terim   Yapısına göre sözcükler Basit • Türemiş • Birleşik   Kökenine göre sözcükler İsim soylu • Fiil soylu   Cümle bilgisi Cümlenin öğeleri Özne • Yüklem • Nesne • Dolaylı tümleç • Zarf tümleci   Anlamına göre cümleler Olumlu • Olumsuz • Soru • Ünlem • Emir • Gereklilik • İstek • Dilek • Şart   Yapılarına göre cümleler Basit • Birleşik • Bağlı • Sıralı   Kuruluşa göre cümleler Kurallı (Düz) • Devrik • Eksiltili • Parantez   Yüklemin cinsine göre cümleler İsim cümlesi • Fiil cümlesi
0