Cevaplar

2012-11-10T15:38:17+02:00

2010-2011  Eğitim Yılı  Kimya Dersi 12.sınıflar  I.Dönem I.Yazılı Soruları               www.yazilisorulari.org

 

I.                   Aşağıda verilen soruları D/Y şeklinde cevaplayınız? (Her soru 2 puan)

 

a)       İyonik bağ; katyon ve anyonlar arasında gerçekleşir. (……………..)

b)       Kovalent bağ; elektron alış verişi esasına dayanır. (……………..)

c)       Kovalent bağ; + ve – yükler arasında oluşan elektro statik çekimdir. (……………..)

d)       En kuvvetli kovalent bağ; en aktif metalle en aktif ametal arasında gerçekleşir. (……………..)

e)       İyonların yükü ne kadar büyükse, iyonik bağ, o kadar kuvvetlidir. (……………..)

 

II.                Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (Her soru 2 puan)

a)       Kovalent bağlar, genellikle ……..…/….…….. elementleri arasında gerçekleşir.   

b)       Özellikle toprak alkali metalleri ve  p bloku metalleri ve yarı metaller kovalent bağlı bileşiklere eğilim gösterirler.

c)       Lityum alkali metallerde en küçük iyon çaplı katyon olarak …………….. bağa meyleden yegane katyondur

d)       Her periyotta soldan sağa gidildikçe iyon yarıçapı azaldığından ……………..bağ karakteri artar.  

e)       MgO bileşiğinde molekül içi bağ………………….bağdır.   

 

III.             Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (Her soru 5 puan)

 


1.          

 

Yukarıda açık formülü verilen organik bileşikte kaç adet (σ) sigma bağı vardır?

 

A) 5         B) 6              C) 7              D) 8              E) 9

 

2.         CO2 bileşiği için; I.           Apolardır. II.        2 pi bağı içerir. III.      Bağ açısı 180o ‘dir.

 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

A) Yalnız I                   B) Yalnız II                  C) I ve II

           D) I ve III                    E) I, II ve III

 

 

 

 

3.                       ELEMENT         ELEKTRONEGATİFLİK

C                            2,5

N                            3

 F                            4

O                            3,5

       Buna göre aşağıdaki bağların  hangisi en polardır?

 

A) C-O      B) C-F      C) N-F      D) F-O      E) N-O

 

 

4.         NH4+ bileşiği için, I.           Koordine kovalent bağ içerir. II.        N – H bağı polardır. III.      Bağ açısı 107o ‘dir.

 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

A) Yalnız I                  B) Yalnız II                 C) I ve II

                         D) I ve III                    E) I, II ve III

 

 

 


 

 


 


 

 

IV.             Aşağıda verilen klasik  soruları cevaplayınız?  

 

 

1.      İyonik bağlı katıların özelliklerini yazın? (10 puan)

 

 

2.         Aşağıdaki bileşiklerin Lewis yapılarını gösteriniz? (10 puan)HCl  (1H, 17Cl)   : NH3 (7N)              :  H2O (8O)            : CH4 (6C)              : CH3Cl (1Cl)          :

 

3.     Hibritleşmeyle ilgili olarak verilen soruları cevaplayınız? (15 puan) SP  hibritleşmesini  BeH2 ve be BeCl2ü örnek vererek anlatınız? (4Be,17Cl) SP2  hibritleşmesini  BH3 ve be BCl3 ü örnek vererek anlatınız? (5B, 17Cl) SP3 hibritleşmesini  CH4 ve be CCl4 ü örnek vererek anlatınız? (6C, 1H)

 

 

Aşağdaki maddelerin geometrik  yapılarını gösteriniz? (15 puan)NH3          : H2O : BH3              : CH4              : CO   :

 

Aşağıda verilen maddelere ait uygun rezonans yapısını gösteriniz? (16S, 8O) (10 puan)a.                   SO3              b.                  CO3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yardım etmişsem bir teşekkürü bana çok görme :)

 

0