Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-10T15:37:52+02:00

İnkılaplar

1. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması – 30 Kasım 1925
2. Kılık- kıyafetin düzenlenmesi – 25 Kasım 1925
• Bu kanunla fes yerine şapka giyilmesi kabul edildi.
• 1934’de dini kıyafetlerin giyilmesi ile ilgili kanun kabul edildi.
• Kadınların kıyafetleri ile ilgili herhangi bir kanun çıkarılmadı.
3. Soyadı Kanunun Kabulü – 21 Haziran 1934
• Nüfus işleri, tapu, alım-satım ve miras işlerinde kolaylık sağlandı.
• Aynı yıl çıkarılan bir başka yasayla ağa, paşa, bey, hacı, hoca vs. gibi unvanlar kaldırıldı.
• 24 Kasım 1934’te M. Kemal’e Atatürk soyadı verildi.
4. Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması 
• Uluslar arası ekonomik işlerde uyum sağlamak için çıkarıldı.
• Hafta sonu tatili Cuma’dan Pazara alındı – 1935

1 5 1
2012-11-10T15:47:28+02:00

Tekkeler Zaviyeler ve Türbelerin Kapatılması

Saatlerin ve Takvimin Değiştirilmesi

Ölçüde ve Tartıda Değişiklik

Soyadı Kanununun Kabulü ve Eski Ünvanların Kaldırılması 

Kadın Haklarının Kabulü

Millî Bayramlar ve Genel Tatil Günleri 
yardım etmişsem sana

bir teşekkürü çok görme bana :)

0