bir metni paragraflar halinde oluşturmanın sağladıgı yararlar nelerdir ? Paragraflar kendi içlerinde nasıl bir bütünlük oluşturur ? Yazı yazmayı ögrenmek , herşeyden önce düşünmeyi ögrenmektir . Bu söz size neyi çagırıştırıyor ? DÜZGÜN CEVAP VER ŞİKAYET EDERİM.

2

Cevaplar

2012-11-10T17:05:49+02:00

PARAGRAF BİLGİSİ


Türkçe testinde önemli bir yer tutan paragraf soruları, anlama ve yorumlama gücünü ölçmeye yöneliktir. Anlama ve yorumlama gücünü geliştirmenin en etkili yolu da etkin bir okuyucu olmak ve düzenli olarak bol miktarda paragraf sorusu çözmektir. Ayrıca paragrafla ilgili soru türlerini ve çözümlü örnekleri iyi incelememiz gerekmektedir. Ders çalışmaya oturmadan önce her zaman 5-6 paragraf sorusu çözmeliyiz. Bu, zihninizin algılama gücünü canlı tutacaktır.
Paragraf sorularının uzun oluşu gözünüzü korkutmasın. Uzun metinlere dayalı soruların daha kolay ve basit sorular olduğunu fark edeceksiniz. Paragraf soruları, dilbilgisi ya da edebiyat soruları gibi bilgi ve birikim de gerektirmez; cevabını içinde taşıyan sorulardır.

 

PARAGRAFIN TANIMI VE İŞLEVİ

Bir yazıda herhangi bir düşünce, duygu ya da olayla ilgili cümleler topluluğuna paragraf denir. Her yazıda bir ana düşünceyi açıklamak, işleyip geliştirmek ya da kanıtlamak üzere birtakım yardımcı düşünceler yer alır. Her yardımcı düşünce ayrı bir paragrafta işlenebilir. Bu bakımdan, paragraf bir ana düşüncenin ya da yardımcı düşüncenin ele alındığı yazı bölümü olarak da tanımlanabilir. Paragrafın asıl işlevi, yazıda bir düşünceden başka bir düşünceye geçildiğini göstererek anlatılmak istenenin kolay kavranmasını sağlamaktır.
Paragraf, bir düşünce birimi, bir düşünceyle ilgili cümleler topluluğudur; ancak birbiriyle ilgisiz cümleler yığını değildir. Bu bakımdan, paragraf sorularını kavrama ve yorumlama gücünün geliştirilmesinde, paragrafın yapısını, konusunu, paragrafı oluşturan cümleler arasındaki dilsel ve düşünsel bağları tanımak, fark etmek çok önemlidir.

 

PARAGRAFIN YAPISI
Her paragraf yapısal bir bütünlüğe sahiptir. Kendi başına minik bir yazı örneğidir. Bir yazıdaki yapısal bütünlük; yani giriş, gelişme ve sonuç bölümleri paragrafta da vardır. Bu bölümler arasında konu ve anlatımın akışı yönünden de bütünlük söz konusudur. Düzenli bir paragrafta, konuyu değiştiren, anlatımın akışını bozan herhangi bir cümleye rastlanmaz.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-10T17:08:05+02:00

Paragraf "bir duyguyu,bir düşünceyi bir isteği,bir durumu,bir öneriyi,olayın bir yönünü,yalnızca bir yönüyle anlatım tekniklerin­den ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak anlatan yazı türüdür.Kelimeler cümleleri,cümleler paragrafları,paragraflar da yazıları oluşturur.Paragraf bir yazının küçültülmüş bir örneğidir.Bu yönüyle yapı bakımından bir yazıya benzer.Nasıl yazıda giriş,gelişme,sonuç bölümleri varsa paragrafta da aynı bölümler vardır.

Yapısı

Bir paragraf üç bölüme ayrılır: Giriş, Gelişme, Sonuç.
Giriş Paragrafı : Paragrafın anlatmak istediğini, konusunu belirten cümledir. Bir iki cümleyi geçmez ve paragrafın başında yer alır.
Gelişme Paragrafı : Paragrafın açılıp ilerlemesi için, örneklerden, karşıtlıklardan, benzerliklerden faydalanma bölümüdür. Bu bölüme geçiş paragrafı da denir.
Sonuç Paragrafı : Paragrafın son cümleleridir. Sonuç bölümü, çoğunlukla, tek bir cümleden meydana gelir. En kuvvetli fikir, en önemli görüş, sonuç cümlesinde yer almalıdır.

 

 

Çağrıştırdığı cümle ise;

Düşünen insan yazı yazma gereksinimi duyar. Yazı yazmak düşünülerek yapılmalıdır ki, cümlelere yüklenen anlam bir şeyler ifade etsin.

0